Koppensnellerij of schoon schip?

De regering is van start gegaan met een grootschalig onderzoek naar vermeende corrupte handelingen, waaronder fraude, malversaties, onderhandse gunningen etc.etc., hetgeen zeer te waarderen is. De controlerende instanties, zoals de Clad (Centrale Landsaccountantsdienst), de Rekenkamer, Interne Controle en inspectiediensten van de diverse ministeries moeten meer bevoegdheden krijgen. De uitgebrachte rapporten c.q. bevindingen en adviezen moeten serieus worden genomen. Gelden de onderzoeken en vervolgingen voor een ieder, ook voor de staf van het kabinet van de president en van de vicepresident? Indien er disciplinaire maatregelen getroffen moeten worden, dan moet men iedereen over één kam scheren! Is er onderzoek geweest op Openbare Werken waar ongeveer SRD 300 miljoen is verdwenen? De ex-minister, Ramon Abrahams, werd wel ontheven, maar volgens bekomen informatie is er geen grondig onderzoek geweest. Volgt er ook een onderzoek naar het enorm hoog bedrag dat betaald is voor de bouw van de Carolinabrug en naar de vele onderhandse gunningen zonder openbare aanbesteding?
De gemeenschap kijkt wel reikhalzend uit naar de “kruistocht” tegen corruptie, zoals president D.D. Bouterse het beloofde. Hopelijk zal dit niet slechts voor bepaalde personen zijn bedoeld, maar tegen een ieder en wel zonder aanzien des persoon! De president heeft techneuten en deskundigen (capabele) ministers met de nodige guts ingezet om bepaalde zaken in orde te brengen. Enkelen hebben gedurfd om schoonschip te houden waar het nodig is gebleken. Wat de ex-minister van Justitie en Politie heeft uitgehaald bij het rekruteren van aspirant-agenten kan niet worden getolereerd. Deze handeling diende eerder afgekeurd en aangepakt te worden en de reshuffeling moest een feit zijn. Ook de veroorzaakte chaos op andere ministeries, zoals op Sociale Zaken en Volkshuisvesting (gesjoemel met kinderbijslaggelden, vrije geneeskundige kaarten, bijstand enz.) en op Transport, Communicatie en Toerisme (het verstrekken van busvergunningen, tijdelijk stopgezet). Ook op Regionale Ontwikkeling (onrechtmatige benoemingen, denk aan de spookambtenaren) dient hard aangepakt te worden. De president had zelfs een ministerie, Onderwijs en Volksontwikkeling, onder curatele gesteld, dit door handelingen van Salam Somohardjo. Wij moeten zo spoedig als mogelijk af zijn van alle politieke ellende en invloeden, die enorme corruptieschandalen in de hand werken. Aan de leidinggevenden dit advies: Niet de positie die U bekleedt is belangrijk, maar de verantwoordelijkheid die U draagt. Tenslotte: Het is beter één probleem op vijf manieren op te lossen, dan vijf problemen op één manier!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!