Jogi: “Hoeveel zal vangnet Adhin kosten?”

Jogi-treinDe Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) blijft erbij dat de regering met spoed De Nationale Assemblee (DNA) moet komen inlichten over de recent aangekondigde impopulaire maatregelen. “Als vicepresident Ashwin Adhin zegt dat de regering met een sociaal vangnet komt, moet hij het parlement komen uitleggen wat hij daarmee precies bedoelt. Hij moet ons uitleggen hoe dit vangnet precies zal uitzien en wie precies eronder zullen vallen. Gaat het vangnet bepaald worden vanuit het kabinet van de president? Hoeveel zal dat vangnet van Adhin kosten?”, stelt de waarnemende VHP-fractieleider. De politicus vindt dat de regering bewust wegblijft van DNA, om zodoende niet tot orde te worden geroepen.
Parlement moet regering stevig aan de tand voelen
Jogi zegt dat het parlement de regering stevig aan de tand moet voelen. Dit, omdat het vangnet niet een situatie moet worden als de naschoolse opvang. De regering heeft volgens de parlementariër miljoenen aan dit en andere soortgelijke projecten verspild, enkel en alleen door gebrek aan visie. “Een bekende uitdrukking luidt dat een ezel zich niet andermaal aan dezelfde steen stoot”, benadrukt de parlementariër. Jogi zegt dit, omdat hij van mening is dat in elke regering, waarin de Nationale Democratische Partij (NDP) dominant is, altijd een slecht financieel beleid en beheer gevoerd heeft. Hij begrijpt dus niet waarom president Desi Bouterse steeds geconfronteerd wordt met een lege staatskas, die hij ten koste van de gemeenschap weer moet vullen. Hetzelfde gebeurde volgens hem in 2011 toen brandstof door de verhoogde government take en devaluatie van de SRD-munt met meer dan SRD 1,50 per liter steeg. Unleaded benzine ging ineens naar SRD 4,41 en daarna door de hoge olieprijzen meer dan SRD 5 per liter. Het was minister Gilmore Hoefdraad van Financiën, toen governor van de Centrale Bank van Suriname (CbvS), die ervoor koos om de Surinaamse munt te devalueren. Elementaire levensbehoeften zoals melk, babyvoeding, brood en telefoonkaarten werden toen met meer dan 20 procent verhoogd. “Deze mensen maken steeds weer dezelfde fout:1980-1989: leeg!; 1996-2000: leeg!; 2010-2015: leeg!”, stelt Jogi fel.
USD 17 miljard in 5 jaar ontvangen
Jogi zegt dat het hier om een mentaliteitsprobleem gaat van de NDP om niet om te kunnen gaan met staatsfinanciën. Zij kan volgens hem gewoon geen prioriteiten vaststellen, zoals het moet in het belang van de gemeenschap. In de afgelopen vijf jaar hebben deze mannen’, volgens hem, ‘USD 17 miljard op tafel gehad, inclusief alle gesloten leningen. “Wat is er met dit geld gebeurd?” Jogi zegt dat de regering gebonden is zich te houden aan een goedgekeurde begroting, aangezien een goedgekeurde begroting verheven wordt tot wet. De vraag die volgens hem echter gesteld moet worden, is in hoeverre de regering gestraft kan worden, wanneer die de wet overtreedt.
Coalitie met rug aan muur gezet
Jogi zegt dat de oppositie met haar ingediende interpellatievoorstel ervoor heeft gezorgd dat de coalitie in een dringende situatie is beland. Zij zijn volgens hem met hun rug aan de muur gezet, waardoor zij ook genoodzaakt werden om een openbare vergadering aan te vragen. “Zij waren bang dat zij gezichtsverlies zouden leiden. De oppositie gaat echter niet voor de ‘grani’, maar voor resultaten”, aldus Jogi. De politicus vindt dat de vicepresident met zijn afzegging op 2 september de coalitie compleet heeft gechoqueerd en het parlement compleet heeft genegeerd. Hij eist daarom samen met overige oppositiepartijen dat Adhin, zo niet president Desi Bouterse zelf, antwoord aan de volksvertegenwoordiging komt geven. “Anders worden meerdere wettelijke regelingen aan hun laars gelapt”, aldus Jogi.

Bouterse en ministers verkondigen leugens
Jogi zegt dat het hem steeds meer opvalt dat president Bouterse en al zijn tot nu toe benoemde ministers, steeds meer leugens aan de samenleving verkondigen. Enkele voorbeelden zijn volgens hem de belofte om de government take op brandstof in 2010 terug te draaien. Integendeel werd deze verdubbeld. Vanaf 2010 wordt volgens hem aangekondigd dat het aantal ministeries terug zal worden gebracht. Integendeel zit de regering met nog meer ministeries dan hun voorganger. Ten aanzien van ministeriele leugens kijkt Jogi naar minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Deze had volgens hem aangekondigd geen verhoging van nutsvoorziening door te voeren, zonder eerst alle gerelateerde staatsbedrijven door te lichten. “Zijn de staatsbedrijven volledig doorgelicht? Nee! Deze mensen houden zich nooit aan hun woord”, aldus Jogi.
FR

error: Kopiëren mag niet!