Een nieuwe weg

Het blijkt dat de achterbanpolitiek in het leiderschap van Suriname officieel is afgesloten. Deze verandering was reeds jaren een verlangen van grote delen van de samenleving die echt wel een nieuwe leiderschap voor het land koesterden. Het volk heeft een nieuwe regering die het land verder moet leiden naar welvaart en welzijn voor iedereen in Suriname. Het is namelijk voor de ontwikkeling van Suriname belangrijk dat er bij de invulling van verantwoordelijke functies bij de overheid er een zeer scherpe selecte procedure wordt toegepast om de geschiktheid van de personen te toetsen aan een aantal woorden en normen. Het is dan het volk dat verder zich positief en zeer productief moet inzetten om de gestelde doelen adequaat te kunnen verwezenlijken. Een van de voornaamste zal ongetwijfeld zijn Suriname toeristisch aantrekkelijk te maken. Toerisme creëert behalve arbeidsplaatsen ook het bevorderen van het deviezenverkeer in Suriname. Paramaribo als de hoofdstad van Suriname waarvoor de meeste toeristen kiezen voor hun verblijf gedurende de vakantieperiode, moet namelijk steeds netjes worden onderhouden. Ook het landschap van Suriname moet reeds vanaf de luchthaven Zanderij een mooi en aangenaam aanzicht geven aan de gasten. Er wordt namelijk over verscheidene culturen gesproken die betrekking hebben op diverse doelgroepen in het land. Maar er is behoefte aan een algemene cultuur voor Suriname. En dat is de gewoonte van iedereen om een schoon en leefbaar milieu proberen te behouden, vooral met betrekking tot de eigen woonomgeving. Dat moet de trots van de Surinaamse natie zijn. De huidige voorzitter van De Nationale Assemblee heeft in de afgelopen vijf jaren als voorzitter van dit hoge college duidelijk blijk gegeven goed berekend te zijn voor dit toch wel zware taak. Op een heel kundige wijze geeft zij leiding aan dit hoogste college van staat. Er waren namelijk ook enkele ex- ministers in het vorige kabinet en ook DNA-leden in de genoemde periode die zich van hun beste zijde hebben laten kennen en in het belang van het Surinaamse volk op een adequate wijze hebben gediend. Het volk verwacht ook van het huidige regeerteam dat zij zeker voor de komende jaren hun beste beentjes zullen voortzetten voor de verdere ontwikkeling voor ons allen geliefd Suriname. Er valt namelijk heel veel te doen vooral als er in ogenschouw wordt genomen de schaarse financiële middelen van het land die momenteel beschikbaar blijken te zijn. Er moet bijvoorbeeld nader worden gekeken naar de toename van winkelbedrijven. Het is voor de overheid weggelegd de maatschappij te ordenen inclusief het bedrijfsleven. Een gelijkmatige spreiding van winkelbedrijven in diverse woonwijken moet plaatsvinden. Het valt op te merken dat er vanwege de toename van de winkeldichtheid in bepaalde gebieden reeds bestaande winkels over de kop dreigen te gaan vanwege de enorme teruggang van de dagelijks verkoop. Het is namelijk belangrijk dat er een vaste verhouding is tussen bevolk dichtheid en aantal winkelbedrijven en aantal vaste lijnbussen in de buiten wijken. De industriële maatschappij wordt onvoldoende tot ontwikkeling gebracht in Suriname, dit vanwege de overvloedige importen van allerlei producten uit het buitenland. Er moeten maatregelen worden getroffen met betrekking tot contingenteren van de import van gebruikte motorvoertuigen uit het buitenland. De kosten van de staatshuishouding zal hierdoor ongetwijfeld worden verminderd.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!