Vp Adhin: “Regering komt met sociaal vangnet”

1 Vicepresident AdhinVolgens vicepresident Ashwin Adhin komt er zeer binnenkort een uitgewerkt sociaal vangnet voor zij die de aangekondigde maatregelen, zoals de verhogingen van de nutsvoorzieningen alsook de reeds verhoogde brandstofprijs, niet zo goed zullen aankunnen. Dit is van belang voor de mitigatie van de eventuele gevolgen bij het implementeren van dergelijke maatregelen, legt hij uit. De verschillende departementen op de ministeries hebben de ruimte gekregen om te identificeren welke groeperingen moeite zullen hebben met de maatregelen. Het moment van het treffen van de maatregelen was volgens de vicepresident een nijpend moment waarbij direct ingrijpen nodig was. “Wij hadden aangegeven dat er goede communicatie zou plaatsvinden.” De ministers konden volgens Adhin echter niet eerst de gebruikelijke ruimte van 3 maanden krijgen om een scan te maken van hun systeem om het goed over te kunnen nemen. “De situatie was op dat moment zo dat noodzakelijkerwijs een maatregel moest worden geïmplementeerd om de economie te redden.”
Zaken waren reeds met bepaalde groepen besproken
Naar 15 september toe zal volgens Adhin de nodige uitleg van het inhoudelijke van de maatregelen worden gegeven. De beslissing om over te gaan tot de verhogingen is , zo geeft hij aan, genomen in goed vertrouwen naar de volksvertegenwoordiging, de vakbeweging en de gemeenschap toe. Adhin zegt dat er goed over de beslissing is nagedacht en dat de sociale groepen beschermd zijn. Dit met het vertrouwen dat in een nader stadium, direct na de implementatie, de communicatie op gang gebracht kon worden. Voor een goed doorloop van zaken in het ambtelijk systeem moest volgens Adhin de ingangsdatum van 1 september en niet later voor de verhoging van de brandstofprijs gehanteerd worden. Terugkomend op de achterwege gebleven communicatie stelt Adhin dat er al met enkele groepen gesproken is. “We hebben al met enkele groepen gesproken en men begrijpt de situatie. Zaken zijn goed aan hen uitgelegd en ze hebben gedetailleerde informatie gekregen. Er zullen gesprekken met meerdere groepen volgen. Onze eerste indruk is dat het in een slag misschien te zwaar is aangekomen, maar wij kunnen de mensen garanderen dat er wel degelijk rekening is gehouden met de sociale groepen.”
Mensen hebben decennialang in zekere luxe geleefd
De informatie die volgens Adhin nu naar buiten zal komen, betreft het sociaal vangnet. Hij vindt het voorts belangrijk om mee te geven dat er voor maatregelen een short, mid- en long term visie bestaat. De long term visie is een goed macro-economisch beleid kunnen voeren met een gezond financieel economisch systeem. Maar ook de bewustwording is volgens hem belangrijk. In de mid term kun je awareness creëren en dat is het besef dat we decennialang in een zekere luxe hebben geleefd. Luxe in die zin dat er geen kostprijsgerelateerde bedragen betaald werden voor diensten door de overheid geboden. “Er is een kostprijs aan zaken die de regering moet boosten om uiteindelijk de diensten en voorzieningen te leveren voor het welzijn waarin we willen leven. Deze kosten worden volgens Adhin uiteindelijk al gedragen door het volk zelf want alle gelden op overheidsbegrotingen zijn afkomstig uit belastingen, inningen en productieopbrengsten uit staats- en parastatale bedrijven. De overheid zal volgens de vicepresident er alles aan doen om zelf ook te bezuinigen waar mogelijk. Er zijn reeds voorstellen daartoe gedaan die de komende dagen bekend zullen worden, geeft hij aan. Een belangrijkere bijdrage van overheidswege is volgens hem echter goed beleid. “Als je goed beleid moet implementeren, zijn er risico’s aan verbonden. Dit is dan het risico dat de regering op zich moet nemen in het belang van het volk. Prudent, goed doordacht en gepland beleid waarbij rekening wordt gehouden met de gemoederen en de situatie in de gemeenschap”, aldus de vicepresident.

error: Kopiëren mag niet!