Misiekaba: ‘Somohardjo kletst met zijn nonsens!’

MisiekabaPertjajah Luhur (PL)-leider Paul Somohardjo heeft zowel schriftelijk als mondeling doorgegeven dat de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet tot zijn fractie behoren. ‘Ik begrijp niet waarom Somohardjo nog steeds kletst met zijn nonsens.’ Dit zegt Andre Misiekaba, fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), aan Dagblad Suriname. Misiekaba zegt dat Sapoen en Chitan, in tegenstelling tot wat de PL-leider zegt, geen deel uitmaken van de NDP-fractie. ‘Slechts Somohardjo, Ingrid Karta Bink en William Waidoe maken deel uit van de PL-fractie. De twee andere leden behoren vooralsnog tot de V7-fractie’, stelt de politicus. Dit is natuurlijk vreemd, nu V7 formeel is ontbonden.
Stelling Somohardjo is absurd
Dinsdag zijn beide heren tijdens de huishoudelijke vergadering in het parlement door Misiekaba voorgedragen om zitting te nemen in commissies. Sapoen en Chitan zijn door Misiekaba voorgedragen om zitting te nemen in onder andere huishoudelijke aangelegenheden, mensenrechtencommissies en de commissie van Binnenlandse Zaken. Dit is voor Somohardjo het bewijs dat de dissidenten officieel zijn overgelopen naar de NDP. Somohardjo wijst erop dat slechts fractievoorzitters de bevoegdheid hebben om hun fractieleden voor te dragen. Misiekaba op zijn beurt vindt de stelling van Somohardjo absurd, omdat het belangrijk is dat alle leden zoveel als mogelijk in vaste DNA-commissies participeren. Dit kan volgens hem door elke andere fractieleider worden gedaan, zolang de voorgedragen leden het eens zijn met de voordracht. Hij geeft aan inderdaad door de twee leden benaderd te zijn voor de voordrachten. Een voorbeeld volgens Misiekaba is de voordracht van de waarnemend fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, om Karta-Bink, Waidoe en Gregory Rusland in samenspraak met die leden voor te dragen voor commissies.
Miekaba zegt dat hij op dit moment ver weg wil blijven van Somohardjo en de perikelen rondom diens partij. Zijn besluit om Sapoen en Chitan voor te dragen voor de vaste commissies was slechts gebaseerd op het feit dat hij parlementariërs niet wil belemmeren in hun functioneren.
FR

error: Kopiëren mag niet!