Familie Baboeram niet gecharmeerd van actie Dew Baboeram

Waarom is het initiatief van Sandew Hira (pseudoniem van Dew Baboeram) om de hoofdverdachte/-verantwoordelijke in de Decembermoorden van 1982 en andere mensenrechtenschendingen tijdens het militaire regime in Suriname via een getuigenis schoon te wassen, ongeloofwaardig?
De initiatiefnemer en de hoofdpersoon in dit geheel gaan op een emotionele toer om aan te geven hoezeer zijzelf getroffen zijn en hoezeer zij het beste voor iedereen willen. Sandew Hira haalt zijn hele lieve familie erbij, maar uiteindelijk gaat het om zijn eigen ‘rust’ en niet die van de familie, die niet achter zijn initiatief staat. Hij vond het niet eens nodig de familie vooraf op de hoogte te stellen. Hij lijkt zijn familierelatie tot een van de slachtoffers uit te buiten om zichzelf als de ‘verzoener’ te positioneren. Dat hij daarbij tegelijk stemming maakt tegen de andere nabestaanden van 8 december, die alleen geïnteresseerd zouden zijn in ‘hun slachtoffers’ en niet in die van andere moordpartijen, is op zijn zachtst gezegd verwerpelijk. Op zijn beurt gebruikt Bouterse in zijn brief aan Hira bekende manipulatietechnieken om zieltjes te winnen. Laat vooral zien dat je meeleeft met en begrip hebt voor iedereen (“fake empathy”). Stel je kwetsbaar op: je bent ook maar een mens die fouten maakt, maar je hebt de beste bedoelingen. Wat is echter het uiteindelijke doel van de onderhavige exercitie? Straffeloosheid voor zichzelf.
Hira rechtvaardigt zijn initiatief met het feit dat de weg van rechtspraak al 30 jaar lang niets heeft opgeleverd. Maar waarom is dit zo? In de eerste fase van het democratiseringsproces in Suriname was de situatie nog erg fragiel en heerste er bij de toenmalige regeringen (terecht of niet – dat moet Bouterse weten!) angst om tot onderzoek van de begane mensenrechtenschendingen over te gaan, laat staan vervolging en berechting van de schuldigen. Toen het 8 Decemberproces eindelijk op gang kwam, is dit op allerlei manieren tegengewerkt door Bouterse. Daar wordt hij nu door Hira voor beloond. Hira vindt het nodig te beklemtonen dat het juridische 8 December-proces wordt ondersteund door politieke krachten in binnen- en buitenland. Is zijn initiatief dan vrij van politieke steun? Zonder die steun zou hij het helemaal niet kunnen uitvoeren! Hira heeft blijkbaar sowieso niet veel op met ‘recht’. In het Surinaams volkslied zingen wij: ‘Recht en waarheid maken vrij’. Hira wil waarheid zonder recht. Een kromme waarheid.
Nabestaanden van John Baboeram

error: Kopiëren mag niet!