Burleson onderzoekt probleem uitbetaling financiële bijstand

Burleson onderzoekt probleem uitbetaling financiële bijstandMinister Sieglien Burleson, die door president Desi Bouterse aangesteld is waar te nemen op het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft bij de overdracht van dit Ministerie aangegeven dat zij zo snel als mogelijk met de directie van het ministerie zal nagaan wat de exacte reden is voor het niet uitbetalen van financiële bijstand voor zwakke huishoudens en mensen met een beperking. De bewindsvrouw, die gisteren van voorganger Alice Amafo overnam, geeft aan dat zij nog geen zicht heeft over het reilen en zeilen binnen dit ministerie. Zij gaat zich daarom per direct oriënteren op de financiële implicaties. Het is volgens haar niet de bedoeling dat mensen in een onzekere en ongunstigere situatie komen. “Waar er onzekerheid is, zal er binnen de meest korte mogelijke termijn zekerheid worden gegeven”, stelt de bewindsvrouw.
Burleson wil verder werken aan een crèche-beleid en kinderbescherming. Zij denkt dat er conceptwetten in het parlement liggen, die verder afgemaakt moeten worden. Ook wil zij een nadere precisering hebben over het sociaal zekerheidsstelsel. Dit geeft volgens haar een meer fundamentele basis om het concept van verhoging van welzijn te bevorderen. In plaats van het concept sociale zaken is er volgens haar natuurlijk een belangrijkere transformatie die in de institutionele inrichting en capaciteit te merken zal moeten zijn.
Fusering wel in de planning
Burleson merkt op dat het geenszins de bedoeling is dat zij op lang termijn leiding zal geven aan dit ministerie. De waarneming heeft alleen maar mee te maken dat er op dit moment geen bewindspersoon voor het ministerie is aangewezen. Burleson gaat conform de toespraak van president Desi Bouterse ervan uit dat het de bedoeling is dat een van de maatschappelijke groeperingen een voordracht doet. “Of het uit de voordracht komt of niet. De bedoeling is wel dat er iemand komt te zitten op het Ministerie van Sociale Zaken. Wel is er een voornemen om het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken samen te voegen, maar ook dat is des presidents”, stelt de minister. Een nieuwe naam voor het gefuseerde ministerie blijft voorlopig echter weg. Eerder werd door assembleelid Carl Breeveld aangegeven dat het nieuwe ministerie het ministerie voor Welvaart, Welzijn en Gezin zou heten.
FR

error: Kopiëren mag niet!