Wet biedt geen bescherming aan voetgangers, fietsers en Nederlandse toeristen

Vergeleken met Nederland, vallen er in Suriname per jaar 5 keer meer verkeersdoden. (onderzoek Delft 2010). Bij het Algemeen Bureau voor Statistiek Suriname zijn er geen recente cijfers van aantal verkeersongevallen bekend. Een schatting leert ons dat er in Suriname meer dan 200.000 auto’s gebruik maken van de openbare wegen (volgens ABS 2011 totaal 206.052 motorvoertuigen). Jaarlijks gaan gemiddeld 75 personen dood ten gevolge van een verkeersongeval. Het aantal verkeersongevallen wordt geschat tussen de 5500-6000 per jaar. De grootste groep verkeersslachtoffers zijn de fietsers en de voetgangers. Zij worden door de overheid totaal niet beschermd. Er rijden teveel auto’s in Paramaribo. De smalle wegen zijn overbelast. De autobestuurders hoeven geen wegenbelasting te betalen. Bovendien betalen zij een heel lage premie autoverzekering, van nog geen 100 euro per jaar. Een aantal rijden zelfs onverzekerd rond. Zij hebben weinig te vrezen voor sancties zoals hoge boetes.
Volgens de wet ( Sur. Burg. Wetboek) is een autobestuurder aansprakelijk voor alle schade welke hij veroorzaakt door een verkeersongeval c.q. aanrijding. Om de schade te kunnen dekken is hij wettelijk verplicht om zich te verzekeren (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). De schadeclaims in het verkeer kunnen hoog oplopen, vooral in geval van ernstig letsel. Mijn twee cliënten in Nederland, die recent slachtoffers zijn van een verkeersongeval in Suriname, hebben ernstige letsel opgelopen, hebben hun vakantie of stage periode moeten inkorten, hebben extra kosten moeten maken, zijn getraumatiseerd
(hoofdpijnklachten, slapeloze nachten, nachtmerries) en de ene cliënt is thans voor enkele jaren arbeidsongeschikt geraakt (verlies van inkomen). De schadeclaim omvat vele duizenden euro’s. In Nederland bieden autobestuurders op grond van wet en regelgeving een dekking van minimaal 5 miljoen euro via hun verzekeringsmaatschappijen. De dekking voor schade in Suriname is gewoon verschrikkelijk. De autobestuurders hebben standaard een WA dekking van 15.000 SRD’s (nog geen 5000 euro’s), met een minimum van 10.000 SRD’s
( 2500 euro) en een maximum van 25.000 SRD’s ( 7500 euro’s). Dit kan gewoonweg niet. Er is sprake van onvoldoende rechtsbescherming. De dekking moet worden aangepast, bijvoorbeeld met een minimum van 100.000 SRD’s tot een maximum van 500.000 SRD’s. Wie moet anders de “verlamde voetganger’ compleet met zijn vrouw en kinderen verzorgen. Hij kan immers niet meer werken en dus geen loonarbeid verrichten. Voor doodslag geldt volgens wetboek van strafrecht van Suriname een gevangenisstraf van 20 jaar. Voor het doodrijden van iemand met de auto staat een sanctie van nog geen 5000 euro. Bovendien is in de Surinaamse rechtspraak het fenomeen van “Smartgeld” totaal onbekend. De overheid c.q. de wetgever dient hierbij bijzondere maatregelen te treffen. Voor verkeerscontrole en beheersing van het verkeer is niet alleen de infrastructuur (politie, wegen en verkeersborden) van belang, maar ook de regelgeving ter zake de invoering van wegenbelasting en de verhoging van de premies autoverzekering.
mr drs T. Bissessur

error: Kopiëren mag niet!