Dew Baboeram heeft gelijk

Ik ben net weer terug van vakantie van een prachtig land in Zuidoost Azië. Daardoor heb ik het nieuws in Suriname bijna een maand niet in details gevolgd. Toen ik echter de kranten opensloeg, viel mijn mond open van verbazing: “De nu weer tot president gekozen Bouterse wil een getuigenis afleggen”. Dew Baboeram ken ik van mijn jeugdjaren. Met zijn broer John (één van de slachtoffers van de Decembermoorden) liep ik vaak door de Tourtonnelaan – waar zij toen woonden – naar school. Later vestigde hij zich samen met onder andere Ramon Cruden (vakbondsleider en advocaat) aan de overkant van mijn kantoor: de Dienst Delinquentenzorg van het ministerie van Justitie en Politie waar ik werkzaam was. John was een zeer pientere advocaat en een aimabele persoon. Net als de veertien andere slachtoffers heeft de moord op deze held rond 10 december 1980 veel landgenoten diep geschokt. Dew probeert al enige tijd vaart te krijgen in het strafproces van de Decembermoorden. Maar dat lukt niet zo goed! Veel familieleden van de slachtoffers zitten al op de schoot bij Bouterse en of sympathiseren met zijn politieke partij de NDP. Het is heel moeilijk om een eerlijke procesgang mogelijk te maken in het door corruptie gedomineerde Suriname. Zeker nu de hoofrolspeler van onder andere de Decembermoorden wederom voor vijf jaar tot president is gekozen. Wat tevens opvalt, is dat veel politieke partijen geen zin hebben om goede oppositie te voeren. Die traditie bestaat niet in Suriname! Waarschijnlijk zal zulks wellicht te maken hebben met het bedenkelijk lage intellectueel niveau van onze parlementariërs. Snel carrière maken als volksvertegenwoordiger is de aangewezen weg in politiek Suriname. Geef Dew dan ongelijk dat hij op zijn manier naar een oplossing zoekt.
Getuigen
Een getuige á decharge zal in het algemeen ontlastende verklaringen afleggen. Een getuige á charge wordt meestal opgeroepen door de officier van justitie in een strafzaak. Deze persoon legt in de regel een verklaring af die belastend is voor een verdachte in een strafzaak: “Bouterse gaat toch niet tegen zichzelf een verklaring afleggen?” Bovendien heeft een getuige in een strafzaak altijd het recht zich te verschonen. Zelf al is zijn medebrenging gelast! Dew Baboeram heeft geschiedenis gestudeerd heeft waarschijnlijk enige juridische kennis om daardoor Bouterse stevig onder druk te zetten de waarheid te vertellen. Beheerst de interviewer de vaktaal en ervaring die nodig is om tot waarheidsvinding te komen? Persoonlijk twijfel ik hieraan! Maar wellicht worden er genoeg bronnen aangeboord voor juristen om vervolgonderzoek te realiseren. Al om die reden heeft Baboeram dan gelijk om het toegezegde interview aan te gaan. Veel familieleden hebben gefaald om de betrokkenheid met de slachtoffers van de moorden in een realistische zoektocht naar gerechtigheid om te zetten. Daar heeft een ieder vooralsnog z’n eigen reden voor gehad, die soms gerespecteerd dient te worden. Slechts enkele familieleden, betrokken vrienden en kennissen strijden nog door voor een eerlijk proces. De politiek heeft volledig gefaald en de rechterlijke macht heeft het strafproces van de Decembermoorden geschorst na aanname van de Amnestiewet in 2012. Dat is een tweede reden voor Dew Baboeram om op zijn manier te werken aan een model voor waarheidsvinding.
Bouterse en Baboeram zijn moedig
Wat men ook denkt en of vindt van deze hoofdrolspelers. Het getuigt toch van veel moed om te beginnen aan zo’n interview. Dew Baboeram heeft in de media voldoende uitgelegd hoe hij staat in deze actie. En Desiré Bouterse (1945) reeds heeft toegegeven fouten gemaakt te hebben. Dew Baboeram gaat met veel onzekerheden het interview voeren. Hij heeft zich in ieder geval verzekerd van internationale hulp en zal bovendien verzekerd zijn van adequate juridische bijstand. Waarom er aan de kantlijn door veel prominenten deze gang van zaken met zoveel argwaan wordt gevolgd, is derhalve niet te begrijpen. Wat heeft zoveel jaren actievoeren en politiek interveniëren opgeleverd? Wellicht door angst gedreven, durft zelfs dienovereenkomstig de rechterlijke macht niet kordaat op te treden. Nu is er eindelijk een ingang gevonden om tot een vergelijk te komen voor een getuigenis of interview en heerst de kritiek. Dat is de derde reden dat Baboeram zijn voorgenomen onderzoek naar waarheidsvinding voort moet zetten alsmede persisteert bij het voorgenomen initiatief. En als u deze situatie nou positief bekijkt, getuigt het van veel moed dat beide partijen bereid zijn gevonden elkaar tegemoet te treden. De critici moeten nu even zwijgen totdat zij kennis hebben genomen van de feiten. Ik weet één ding zeker: “Bouterse gaat geen getuigenis tegen zichzelf afleggen anders had hij dat reeds bij de rechtbank gedaan”. Maar daarvan is de intellectueel Baboeram wel op de hoogte, vermoed ik! Aan die zekerheid hoeft hij niet te twijfelen.
Robby Roeplall (uit Nederland)

error: Kopiëren mag niet!