Staatsolie haalt stekker uit Wageningen Ethanol- en Suikerproject

Staatsolie haalt stekker uit Wageningen Ethanol en Suiker Project.1Staatsolie Maatschappij Suriname NV stopt het Ethanol- en Suikerproject Wageningen (Nickerie) voor onbepaalde tijd. Staatsolie is hiertoe overgegaan vanwege de daling van wereldmarktolieprijzen en het uitblijven van een geschikte landbouwpartner. De sterke daling van de olieprijzen hebben ertoe geleid dat Staatsolie, net als alle andere olieproducenten in de wereld, uitgaven moest evalueren en haar investeringsprogramma moest aanpassen. Projecten met een relatief laag rendement en veel onzekerheden krijgen een lagere prioriteit in de projectenportfolio. Investeringen voor handhaving van de olieproductie op 17.000 vaten per dag, uitbreiding van de oliereserves en het in productie brengen van de raffinaderij genieten voorkeur. De uitvoering van het Wageningen Ethanol- en Suikerproject begon in 2013 nadat de haalbaarheid was aangetoond via een proefproject dat 3 jaren duurde. In de proefperiode (gestart op 18 december 2010) is op een areaal van 17 hectare een aantal suikerrietvariëteiten geselecteerd, waarmee de commerciële productie zou worden uitgevoerd. De ontwikkeling van de suikerrietkwekerij van 300 hectare was al gestart, de aanleg van een initieel productie-areaal van 150 hectare was in voorbereiding en het gereedmaken van het fabrieksterrein bevond zich in de startblokken. De districtscommissaris van Nickerie en de contractorbedrijven die diensten leveren ten behoeve van dit project zijn reeds geïnformeerd. In de komende periode zullen de lokale bevolking en andere belanghebbenden op de hoogte worden gesteld.

error: Kopiëren mag niet!