Tegenstrijdige belangen en wantrouwen in zuiden NDP

De NDP, de winnaar van de verkiezingen die ruim aan maand geleden werden gehouden, wordt wel vaak aangeduid als een multi-etnische partij. De NDP was geen kleine partij, maar is in een kort tijdsbestek toch wel geëxpandeerd. Feit is daarbij dat het overgrote deel van de Surinaamse kiezer, met alle beste wil van de wereld, het denkvermogen en de ontwikkeling uiteindelijk mist om op rationale gronden die zijn belangen regarderen, volksvertegenwoordigers te gaan kiezen. Van oudsher is op basis van afkomst gestemd en op kennissen, vrienden en familie. Er is in de politieke bewustwording en met name de scholing van de Surinamer geen drastische verandering opgetreden, waardoor niet gezegd kan worden dat Surinamers radicaal zijn veranderd. Met het groter worden van de NDP is het groepsdenken door de kiezer meegenomen en het heeft zijn intrede gedaan ook in de NDP. In veel opzichten – met uitzondering van het leiderschap en de losse houding tegenover normen en waarden – begint de NDP ook op Nieuw Front te lijken. Het meest doet het denken aan de NPS in gloriejaren. Het laatste bewijs van het groepsdenken is een brief die door de Trio’s wordt geschreven op 28 mei 2015 aan de voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP). Echter komt hier bij dat mogelijk wantrouwen tussen groepen op basis van tegenstrijdige belangen, oorzaak is van alles. Het grootopperhoofd schrijft als een NDP’er naar zijn voorzitter. Het gaat om de NDP-kandidaten van het district Sipaliwini waar de zuidelijke dorpen van de Inheemsen liggen. Als het grootopperhoofd zich profileert als een NDP’er, hoeveel ruimte is er voor de andere Trio’s om bijvoorbeeld te kiezen voor de Amazone Partij Suriname of voor de V7? Wat is nu het bezwaar dat de Inheemse Gemeenschap van Zuid-Suriname heeft? De NDP heeft in Sipaliwini 2 zetels van de 4 behaald. Daarvan hebben 3 een Marron-achtergrond en 1 een Inheemse achtergrond. Geen enkele kandidaat kon op voorkeursstemmen binnenkomen, dus werd de lijstvolgorde gehandhaafd. D. C. Lewis was op nummer 3 en kwam dus niet binnen, ondanks hij 1.690 stemmen haalde. A.D. Nading, die op nummer 2 stond, behaalde een kwart van de stemmen van Lewis (445), maar kwam toch binnen. Lewis behaalde zelfs 41 stemmen meer dan nummer 1 E. Linga. Kennelijk zijn de meeste Inheemse stemmen gegaan naar Lewis, maar het mocht toch niet baten. De Inheemsen hebben kennelijk getracht om Lewis met voorkeursstemmen binnen te loodsen, maar zonder succes. Sipaliwini heeft in totaal 6 ressorten: Tapanahoni (7.378 kiezers), Boven-Suriname (9.826), Boven Saramacca (425), Boven Coppename (314), Kabalebo (1.051) en Coeroeni (873). In totaal zijn er dus 19.867 kiesgerechtigden in Sipaliwini. Lewis haalde dus 8.5% van het aantal kiesgerechtigden, maar de opkomst was lager dus moet het percentage waarschijnlijk het dubbele zijn. De potentiele Inheemse stemmen komen om en bij op 3.800 en met de meeste bij Kabalebo en Tapanahoni. Het is dus wel mogelijk dat de meeste Inheemse stemmers op Lewis hebben gestemd, maar het kan ook dat een deel ook op de nummer 1 Linga heeft gestemd. Uit de brief van het grootopperhoofd blijkt dat van de 5.204 NDP-stemmen, Nading het minste aantal stemmen haalde en wel 8.5% in vergelijking met Pansa (nr. 4) die zelfs 27% van de NDP-stemmen haalde. NDP haalde 26% van alle kiesgerechtigde stemmen.
Het grootopperhoofd van de Inheemsen uit Zuid Suriname tekent namens de gemeenschappen protest aan tegen het feit dat kandidaat Lewis, ondanks het feit dat hij de meeste stemmen heeft behaald, niet kan worden gekozen als DNA-lid, vanwege de berekening van de kiesdeler. De Inheemsen stellen dat het Surinaamse volk vertrouwen heeft uitgesproken in de NDP-voorzitter en dat hij dat vertrouwen nu moet gebruiken, zodat ‘in het belang van de Inheemse gemeenschap’ de gekozen Nading ‘zich terugtrekt van de lijst’. Het grootopperhoofd lieert de Inheemse gemeenschap in Zuid Suriname die hij vertegenwoordigt duidelijk aan de NDP wat betreft 2015. Hij zegt dat deze gemeenschap ‘haar vertrouwen in de NDP’ heeft ‘door massaal op de kandidaat Lewis te stemmen’. Waarom heeft men niet gestemd op Linga, Nading en Pansa? Uit de brief is het onduidelijk welke belangen van de Inheemsen geschaad zullen worden als Nading volgens de regels aanblijft als gekozen kandidaat. In Sipaliwini is bij een 100% opkomst de kiesdeler 4.967. Bij een opkomst van resp. 50 %, 60% en 70% is de kiesdeler ongeveer 2.484, 2.980 en 3.477. Theoretisch was het dus mogelijk geweest dat de Inheemsen samen de kiesdeler hadden gehaald voor Lewis bij een minimale opkomst van hun zijde van 90% – 65 %. Dat is nu niet gebeurd. Uit de brief blijkt dat er minder vertrouwen is in de Marron-DNA-kandidaten. Op zich is dat te verklaren. Inheemsen lijden het meest onder de zware vervuiling van het milieu, waarvan zij niet de oorzaak zijn. Vertegenwoordigers van internationale organisaties hebben het zelfs over het uitsterven van deze groep. De vervuilers zijn te vinden in de Marron-kringen en onder buitelanders. De Marrons en de Inheemsen van Zuid-Suriname hebben dus tegenstrijdige belangen. Dat verklaart het wantrouwen.

error: Kopiëren mag niet!