Richard Kalloe:‘Financieel–economische situatie Suriname eindigt in ramp’

Dagblad Suriname vroeg aan deskundigen of zij van mening zijn dat de regering in haar tweede zittingstermijn in staat zal zijn om de steeds verslechterende financieel-economische situatie in het land te keren. Richard Kalloe, ondernemer, politiek analist en gewezen minister van Handel en Industrie, zegt dat hij de financieel–economische situatie van het land ziet eindigen in een ramp. Hij ziet de regering niet geraken uit de slechte financiële situatie. ‘Ik heb niet het gevoel dat de regering daartoe in staat gaat zijn. Dit zeg ik vanwege de historie. Het zijn dezelfde mensen die in jaren ’80 geregeerd hebben en daarna onder Wijdenbosch en die in feite een cultuur hebben van geld uitgeven en niet van opbouwen. Het enige wat ze in feite doen, is de stem van de kiezer kopen met sociale programma’s.’ De regering heeft volgens Kalloe ondertussen zoveel geld uitgegeven dat zij nu met een gigantisch groot begrotingstekort zit, welke zij de komende vijf jaar niet zal kunnen inlopen. De verwachte staatsinkomsten vanuit vooral de mijnbouwsector zullen volgens hem geen soelaas bieden. ‘De staatstsinkomsten zijn allemaal gehalveerd en gaan niet hoger worden. Het is door deskundigen vastgesteld dat het niet verwachtbaar is dat de olieprijs de komende jaren omhoog gaat. De inkomsten voor het land uit goud en aardolie zijn met de helft afgenomen. In het verkiezingsjaar zijn de uitgaven met minimaal 20% toegenomen. Dit betekent dat je netto 70% achter loopt. Dit heeft tot gevolg dat er een vraaguitval plaatsvindt in de economie, waardoor er een spiraal naar beneden ontstaat. Je krijgt minder economische bedrijvigheid en de vraag wordt minder, waardoor een heleboel bedrijven in het land in problemen zullen komen.’ Deze terugval kan volgens Kalloe alleen economisch tegengehouden worden door te saneren en te investeren in productie. Er moet volgens hem geen geld worden uitgeven aan sociale programma’s. ‘Het laatste IMF-rapport toont aan dat dankzij onder andere sociale programma’s de begroting uit haar voegen treedt. Het tekort wordt hierdoor alleen maar groter. Sociale programma’s zullen moeten worden gesaneerd. Verder moet er worden geïnvesteerd in het land. In plaats van geld te lenen voor sociale programma’s zou men geld moeten lenen voor productie.’
‘Cultuur is lot’
Helaas gelooft Kalloe niet dat de regering deze maatregelen zal kunnen treffen omdat het niet in de ‘cultuur’ zit van de mensen die de regering uitmaken. Hij gelooft ook niet in een mogelijke ‘cultuuromslag’. ‘Cultuur is lot’, zegt Kalloe. Mensen veranderen niet zomaar van de ene op de andere dag van gedrag. Gedragsveranderingen hebben tijd nodig. Er zitten volgens Kalloe teveel mensen op cruciale posities in de regering die hun gedrag niet gaan kunnen veranderen. ‘De mensen op straat weten niet hoe slecht de economische situatie is’, zegt de politicus. Dit komt volgens hem omdat de gewone man niet zo goed in staat is cijfers te vertalen of te lezen. ‘Ze gaan het pas merken wanneer de prijzen in de winkels gaan stijgen. Het tekort is tot nu toe monetair gefinancierd, maar in feite zijn alle reserves bijna op. Niets gaat meer helpen.’ Het feit dat de staatsinkomsten met de helft zijn afgenomen, betekent volgens Kalloe grote ellende voor de toekomst. Hij verwacht dat de regering het deze maand misschien nog zal kunnen uitzitten. ‘Maar hierna moeten de vakantiegelden uitbetaald worden en dan is het afgelopen. Dan gaan de mensen de realiteit van de situatie ervaren’, aldus Kalloe.

error: Kopiëren mag niet!