Liever president dan presidentsvrouw

Waarom geen president in plaats van presidentsvrouwe 1Eerder verscheen in Dagblad Suriname een bericht, waarin werd aangegeven dat men bezig is om de mogelijkheid te bekijken om Ingrid Bouterse-Waldring een staatsrechtelijke functie te geven. Een scenario welke zich nu aandient, is dat de opvallende first lady van Suriname mogelijk niet meer de presidentsvrouw, maar de president zelf zal zijn. Het zal geen toeval zijn dat de presidentsvrouw de afgelopen tijd zo prominent in beeld is gebracht. Er worden verschillende argumenten aangehaald waarom president Desi Bouterse tot een dergelijk beslissing zou willen overgaan. Bouterse heeft in zijn afgelopen regeerperiode bij diverse vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen steeds moeten afmelden. Vaak was de oorzaak van zijn afwezigheid zijn gezondheidstoestand. Toen zijn ‘ziekte’ bij herhaling vragen begon op te roepen in de samenleving, werd besloten zijn afwezigheid toe te schrijven aan ‘drukke werkzaamheden’.
Mocht Bouterse wederom president worden, dan is het niet onwaarschijnlijk dat zijn kennelijk zwakke gezondheid er vaker toe zal leiden dat hij zijn werk als president niet persoonlijk zal kunnen uitvoeren. Het is dan zeer waarschijnlijk dat Ashwin Adhin, indien die vicepresident wordt, de president zal moeten vervangen. Mocht de president in het ergste geval komen te ontvallen, dan zal Adhin president worden. Dit zal bij grote delen van de NDP-top, inclusief Bouterse, niet gewenst zijn. Dit gevaar kan ontweken worden als een vertrouwenspersoon van Bouterse het presidentschap op zich neemt. De enige persoon die de president volledig schijnt te vertrouwen, is zijn vrouw Ingrid Bouterse. Adhin kan, als zij president wordt, zonder probleem vicepresident worden. De praktijk heeft president Bouterse geleerd dat hij zijn positie niet zomaar uit handen moet geven en dat hij niemand kan vertrouwen. Hij moet zijn positie daarom veilig stellen. In herinnering wordt gebracht de situatie in 1996, toen Bouterse het presidentschap aan Jules Wijdenbosch overliet. Zowel Wijdenbosch, die president werd, als de overigen rondom hem, hebben Bouterse toen de rug toegekeerd. Wijdenbosch ging zover om Bouterse, die op dat moment adviseur van Staat was, te ontslaan. Een soortgelijke situatie zal Bouterse nu zoveel als mogelijk proberen te voorkomen.
Een andere reden waarom hij zijn vrouw als president zou willen zetten, is het feit dat het binnen de NDP het ontbreekt aan kader. Om hierin te voorzien, zou een samenwerking met de VHP, die wel over kader beschikt, de betere optie zijn. Deze samenwerking zou het best tot stand kunnen komen door Ingrid Bouterse op de presidentsstoel te zetten. Zowel Bouterse als de niet gewenste VHP-voorzitter, Chan Santokhi, zullen hierbij buiten beeld worden gelaten. In het spel van samenwerken is het namelijk ook samen inleveren, is de gedachte hierachter. In dit laatste geval zal er dan hoogstwaarschijnlijk wel een vicepresident van de VHP komen, hetgeen betekent dat Adhin zijn plaats zal moeten afstaan. Nog een bijkomend voordeel van het presidentschap van Ingrid Bouterse zal zijn dat de campagne ‘Meer vrouwen in besluitvorming’ in een keer 100% succesvol zal zijn. Hiermee zal parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings –Simons gelijk een stukje blijer gemaakt worden.

error: Kopiëren mag niet!