Strijd VHP-Saramacca: PID-directeur Ramadhin gaat concurrentie aan met Jogi

Aniel Ramadhin
Aniel Ramadhin
De directeur van de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID), mr. Aniel Ramadhin, heeft de preselectie van de aspirant DNA-kandidaten welke door het hoofdbestuur van de VHP was georganiseerd, goed doorstaan. Hij zal in Saramacca de strijd aangaan met de ‘veteraan’ Mahinder Jogi voor de V7-lijst van Saramacca. De VHP mag hier 1 van de 3 plaatsen invullen. Ramadhin geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat DNA-leden zeker een juridische achtergrond moeten hebben om hun taak als parlementariër goed uit te voeren. Onder andere omdat zij vaak ook belast zullen worden met het maken van wetten. Hij zal als alles naar wens verloopt, het volk van Saramacca vertegenwoordigen in ons hoogste college van Staat.
Ramadhin zegt dat hij volgens een bepaald model te werk zal gaan, waarbij hij zijn aandacht evenredig zal verdelen in alle zes ressorten van het district. Hij zal spreekdagen in alle zes ressorten organiseren van tenminste één keer per maand. Hij zal ook zoveel als mogelijk terugkoppelen met het volk om hem van de vorderingen van de aangekaarte problemen op de hoogte te houden. Hierdoor zal het sociaal contact met het volk verbeteren. Gezamenlijk wil hij de problemen inventariseren. De problemen welke reeds zijn geïnventariseerd, zijn woningnood en criminaliteit. Ook wil men aandacht hebben voor werkgelegenheid, goed onderwijs, vaktrainingen, landbouwscholing, recreatie voor de jeugd, infrastructuur, veilig drinkwater, energie voor alle huishoudens en de drugsproblematiek.
Verder denkt Ramadhin aan het opzetten van een goed functionerende coöperatie voor landbouwers, waardoor deze gebundeld kunnen worden, zodat belangen ook beter behartigd kunnen worden. Ramadhin is heel blij met de bouw van de middelbare school en hij zal een specifieke richting met betrekking tot landbouwscholing aldaar proberen te bewerkstelligen. ‘Saramacca is een overwegend landbouwdistrict en het blijkt dat juist de landbouw aan het doodbloeden is. Door gerichte landbouwscholing zal de samenleving er bewust van worden gemaakt dat men niet per se een baan bij de overheid moet krijgen om te kunnen voorzien in levensonderhoud, doch dat men ook in andere sectoren, zoals de landbouw en veeteelt, veel beter kan verdienen. Echter moeten de randvoorwaarden door de regering daartoe geschapen worden, zoals betaalbare kunstmest en bovenal vaste afzet. Hierdoor zal ondernemerschap gestimuleerd worden’, zegt de aspirant DNA-kandidaat.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!