Achterban BEP gaat gebukt onder racistische aanvallen

BEP achterban gaat gebukt onder racistische aanvallenDe achterban van de politieke partij Broederschap en Eenheid binnen de Politiek (BEP) krijgt reeds geruime tijd te maken met racistische aanvallen door de tegenpartijen, die actief zijn onder de Marrongemeenschap. Assembleelid Ronny Asabina windt er geen doekjes om en geeft tegenover Dagblad Suriname aan dat er zich thans precies een situatie aan het voordoen is als in de periode van de onafhankelijkheid van Suriname. Rassentimenten worden aangewakkerd. Zo wordt door de tegenpartijen voorgehouden dat stemmen op de BEP inhoudt dat een Hindoestaan als presidentskandidaat wordt geplaatst. Volgens Asabina betreft het allemaal misleidende informatie die helemaal niet gezond is. ‘En de tegenpartijen doen zich voor als te zijn nationale partijen, terwijl dat in realiteit helemaal niet het geval is. In het binnenland hebben zij gedurende deze regeringsperiode de beloofde toezeggingen niet gerealiseerd voor de bewoners.’
Asabina betitelt deze verwikkeling als zeer ernstig. ‘Het gaat om indoctrinatie van het volk. De gemeenschap wordt begiftigd met de valse informatie’, vindt Asabina. ‘Vanwege het feit dat de politieke tegenstanders geen wapenfeiten op hun naam hebben staan die zij als houvast kunnen gebruiken bij de verkiezingscampagnes, bombarderen zij de achterban van de BEP met valse informatie.’
De Jongerenraad van de BEP heeft zich ook uitgesproken in een persbericht. De raad is niet te spreken over de raciale politiekvoering van een belangrijk deel van de politieke tegenstanders. De achterban van de BEP wordt op een racistische, misleidende en oneigenlijke manier opgejut om niet op de BEP te stemmen. Het volk bepaalt de keuze van de president, wordt gesteld. Aangegeven wordt dat er een scenario is opgezet om de kiezers af te schrikken en te misleiden.
De BEP mikt op 8 zetels binnen V7-verband bij maximale verkiezingswinst. Ook wordt aangegeven dat in V7-verband de BEP in aanmerking kan komen voor 3 voorhoedeposities, namelijk het presidentschap, het vicepresidentschap en het voorzitterschap van De Nationale Assemblee. Aangegeven wordt dat de BEP ervan overtuigd is genoeg kader in huis te hebben voor het kunnen invullen van deze posities. Ook wordt de nadrukt erop gelegd dat de BEP geen koopwaar is en nimmer verraad zal plegen met het gegeven mandaat.
De partij is reeds geruime tijd gestart met haar verkiezingscampagnes. Als onderdeel hiervan worden verschillende wijken en regio’s bezocht. Één van de belangrijkste speerpunten van de BEP is het verplicht toegankelijk maken van goed, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor een ieder. Dit is een belangrijk middel in de strijd voor verbetering van kwalitatief leven. Hierbij wordt gerefereerd aan het Unesco-rapport dat het afgelopen jaar is uitgebracht. Hierin wordt aangetoond dat toegang tot onderwijs de macht geeft om levens te veranderen. Het toegankelijk maken van gelijkwaardig kwalitatief goed onderwijs heeft gunstige effecten voor individuele en nationale inkomens, daling van moeder- en kindsterfte, stimulering van vrouwenemancipatie en het voorkomen en reduceren van ongewenste tienerzwangerschap en tienermoeders.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!