Mogelijk hoge springvloed

dblogoNaar verwachting zal zich in het weekeinde van 20-21 maart aanstaande, een springvloed van grote proporties voordoen. Een springvloed komt vaker voor en ook een extra hoge springvloed hoeft niet per se grote gevolgen te hebben als het water zich langzaamaan heen en terug beweegt. Als er zich echter ook nog stormwinden op zee voordoen, kan het hoge water gemakkelijker dammen overslaan en woongebieden langs de kust instromen. Dit is niet met 100% zekerheid te voorspellen.
Om calamiteiten te voorkómen en persoonlijke ongelukken te beperken, adviseert het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) daarom het volgende aan bewoners langs kustgebieden en langs de benedenloop van rivieren die ook onderhevig zijn aan de getijden. Verplaats uw huisdieren of vee tijdelijk naar hoger gelegen gebieden en bekijk hun situatie regelmatig, vooral indien er zich sterke winden voordoen. Zet uw huisraad (meubelen en dergelijke) op de begane grond of op het erf tijdelijk op hoger gelegen plaatsen, of stapel ze op elkaar. Hetzelfde geldt voor andere materialen, vooral materialen die schade kunnen oplopen (of juist schade kunnen berokkenen, zoals chemicaliën) als ze in water zouden staan. Controleer of uw ramen en deuren goed sluiten, vooral bij sterke wind. Denk daarbij ook aan de mogelijkheid dat er slangen en ander ongedierte uw huis kunnen binnenkomen als ze vluchten voor het hoger getij. Plaats eventueel zandzakken voor uw deuren als u de ervaring heeft dat er gemakkelijk water naar binnen loopt. Parkeer uw voertuig op een hoog gelegen en stabiel, niet modderig weggedeelte waar het niet zal vast blijven zitten in geval van een drassige ondergrond en waar u het gemakkelijk kunt wegrijden ook als er water de kust intrekt. Zorg ervoor dat er geen elektrische kabels op de grond liggen waar ze met water in aanraking kunnen komen. Controleer uw septic tank of wateraansluiting op eventuele lekkages. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon(s) zoveel mogelijk volgeladen zijn, zodat u met hulpdiensten kunt communiceren indien nodig, en houdt over dit weekeinde extra frequent contact met uw buren, familie of vrienden. Luister frequent naar de televisie of radio voor eventuele recente informatie. Houd laarzen gereed voor u en uw huisgenoten. Houd extra drinkwater in huis.
NCCR benadrukt dat er geen reden is voor paniek of buitensporige bezorgdheid en dat met de nodige, normale voorzorgsmaatregelen er geen sprake zal hoeven te zijn van enige noodsituatie. In geval van vragen of behoefte aan assistentie, kan op elk moment, 1 maal 24uur, contact gemaakt worden met het NCCR op de telefoonnummers 426416 of 520840, en in uitzonderlijke noodgevallen op het verkorte nummer van de politiemeldkamer 115.

error: Kopiëren mag niet!