Oud-officier Chandra Algoe gaat uitdaging aan als advocaat

De advocaten Chandra Algoe, Saskia Plein en Renuska Gangaram Panday
De advocaten Chandra Algoe, Saskia Plein en Renuska Gangaram Panday
Het Hof van Justitie (HvJ) heeft gisteren tijdens een buitengewone openbare zitting drie advocaten beëdigd. Het gaat om de advocaten Chandra Algoe, Saskia Plein en Renuska Gangaram Panday. Middels deze handeling heeft het HvJ een oud-officier van justitie en de jongste advocaat toegang verschaft tot de advocatuur. Chandra Algoe, die enkele jaren terug afzwaaide als lid van het Openbaar Ministerie, gaat een nieuwe uitdaging aan. Het is voor alle drie advocaten een heuglijk moment. Anderzijds moeten zij beseffen dat er op hen een zware wissel wordt getrokken, daar zij vanaf dit moment een verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. Algoe gaat vol goede moed deze uitdaging aan. ‘Het is iets waarbij ik mijzelf ga moeten transformeren, omdat ik het gevoel heb dat ik te veel ‘officier-zijn’ in mijn hart heb. Nu zal ik zaken veel meer van de andere kant moeten benaderen’, benadrukt de nieuwbakken advocaat. De oude vervolgingsambtenaar vroeg in 2008 om persoonlijke redenen zelf ontslag aan bij de toenmalige president. Zij stond bekend als één van de harde officieren tijdens haar oude werkzaamheden. Na haar ontslag in 2008 heeft zij zichzelf wat tijd gegund. Vanaf de indiening van haar stukken hoefde zij niet te lang te wachten op dit toch wel heuglijk moment. Haar patroon is advocaat Ronny Oemar. ‘Ik denk dat ik de transitie goed heb doorlopen. Strafrecht is mijn passie en daar is waar ik mij hard voor ga maken’, aldus Algoe.
Naast Algoe is Renushka Gangaram Panday beëdigd als advocaat. Zij is thans 26 jaar en heeft als patroon de oud-deken van de Orde van Advocaten, Stanley Marica, gehad. Volgens haar oom, oud-buurtmanager Keshopersad Gangaram Panday, is dit nog een mijlpaal voor de familie. Keshopersad Gangaram Panday gaf aan dat zijn nichtje vanaf haar jeugdjaren advocaat wilde worden en het hem daarom een goed gevoel geeft wanneer jonge mensen door hard te werken hun dromen waar kunnen maken. Zij zal in de voetsporen van haar opa treden. Met de beëdiging van deze drie advocaten is de teller van het aantal advocaten opgelopen naar 190. Alle drie advocaten vinden de oplopende concurrentie echter geen probleem. Volgens de jonge advocaat Gangaram Panday heeft het advocaat-zijn de bedoeling om te functioneren voor de maatschappij. Zij ziet dit absoluut niet als concurrentie. ‘In de rechtszaal kunnen wij tegenpartijen zijn en andere meningen hebben. Echter wordt dit nooit als onderlinge concurrentie gezien’, aldus Gangaram Panday.
De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, benadrukte dat het HvJ hiermee de achterstand van het aantal beëdigingen heeft teruggedrongen. Het ging volgens hem om een forse aanvraag van 40, die inmiddels is teruggebracht naar 30. Hiervan zijn ook 9 verzoekschriften van kandidaat-advocaten op eigen verzoek tot nader orde aangehouden. Volgens Rasoelbaks blijft het aantal aanvragen steeds stijgen, omdat er een grote interesse is in de advocatuur. Het Hof blijft echter het principe hanteren van ‘first in, first out’. Hiermee tracht zij eventuele ontevredenheid bij de groep te voorkomen. De advocatuur is thans een vrij beroep, maar hij vraagt dat vooral de Orde van Advocaten uniformiteit hanteert ten aanzien van de bedragen die advocaten vragen om rechtsbijstand te verlenen. Zowel Rasoelbaks als Harish Monorath (Deken van de Orde van Advocaten) vroeg de nieuwbakken advocaten om geen zaken aan te nemen, die geen rechtmatige vorderingen hebben. De advocatuur moet volgens hun op een hoog niveau gehouden worden. Beide heren zijn het met elkaar eens dat de pas gewijzigde Advocatenwet een heleboel zaken betreffende de advocatuur verder zal ordenen.
FR

error: Kopiëren mag niet!