Bemoediging om uw geloofsgehoorzaamheid bij het stemmen te doen gelden

dblogoDit artikel schrijf ik na heel wat moreelethische overwegingen. Vooral na de Idos-peilingen en de vertoningen op een podium op 24 februari jl. in tegenwoordigheid van overwegend jubelende jeugdigen, sterkte me om het toch te doen. Ik richt dit artikel in de eerste plaats tot alle gelovigen in Suriname en in het bijzonder tot de zwevende kiezers (zij die nog bekijken op wie ze hun stem moeten uitbrengen op 25 mei 2015). Naar mijn bescheiden mening glijdt ons land op moreelethisch, sociaaleconomisch en vooral rechtsstatelijk gebied versneld af. Daarbij zie ik dat een groot deel van het volk met blindheid is geslagen hieromtrent. Meer nog dat gelovigen daartoe behoren.
Bij de komende verkiezingen moeten gelovigen rechtvaardig oordelen over de verrichtingen van de zittende regering gedurende de afgelopen 5 jaren. Heeft zij duurzame ontwikkeling gebracht d.m.v. het regeerbeleid dat zij ons had voorgehouden in 2010? Is dit op een moreel-ethisch verantwoorde manier gebeurd? Heeft zij het goede bevorderd en tegen het slechte (corruptie, criminaliteit, moreelverval etc.) krachtig opgetreden door middel van beleid? De Bijbel zegt immers dat elke regering in dienst van God staat, u (het volk) ten goede. Maar indien u kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. Romeinen 13: 4. Ten aanzien van de verrichtingen van onze regering wil ik enkele passages van de afgelopen dagen uit de pers de revue laten passeren.
Volgens het recente Idos-onderzoek vindt bijna driekwart van de bevolking deze overheid corrupt. NDP-topper Sital noemde corruptie ‘de lifestyle’ van de huidige machthebbers. Ook de uitgetreden prominenten, t.w. C. Samson, C. Pahlad en N. Cheung onthullen, allen heel onsmakelijke zaken omtrent de president en de NDP.
De columnist T. Para haalt het volgende aan in een artikel:
“In zijn NDP-versus-VHP-schotschrift vermijdt Misiekaba het inhoudelijke debat. Niets over megacorruptie en integriteit van het openbaar bestuur. Niets over misdrijven tegen de menselijkheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Niets over de zelfamnestiewet en respect voor de grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. Niets over verkiezingsbeloften en woordbreuk. Niets over strafbladen en de status van hoofdverdachte in relatie tot de waardigheid van het presidentschap. Niets over vriendjespolitiek, partijdige gunningen en concessie beleid, en de noodzaak van transparant en verantwoord bestuur. Niets over een groeiend gevoel van onveiligheid, de verruwde criminaliteit en de noodzaak van effectief veiligheidsbeleid en rechtszekerheid.”
De woordvoerder van de president van Suriname, de heer C. Limburg, houdt alles behalve eenheid bevorderende, liefdevolle toespraken op tv- en radioprogramma’s wat m.n. onnodige haat en agressiviteit bij vooral de jeugd kan bevorderen.
Waar het bij ondergetekende om gaat, is niet zo zeer of bovengenoemde zaken valide zijn of niet. Ook niet dat de regering heel wat goede dingen heeft gedaan en nog versneld zal doen in haar resterende zittingsperiode; immers daarvoor wordt zij daar geplaatst. Waar het bij mij om gaat, is dat er heel wat onethische zaken tegen de regering zijn ingebracht zonder dat zij via grondwettelijke acties het tegendeel bewijst. Dus voor herhaling vatbaar.
Aangezien wij gelovigen moeten oppassen met één ‘der werken des vlezes’ namelijk “partijschap” (al is het fout, maar ik trek er partij voor) neem ik de vrijmoedigheid u te bemoedigen uw geloofsgehoorzaamheid te laten prevaleren bij het stemmen op 25 mei 2015. De regering die daarna komt, moeten wij eveneens vanaf dag 1 op basis van Gods rechtvaardigheid volgen en wie daartoe geroepen is haar helpen sturen, om dan na 5 jaar weer rechtvaardig te oordelen bij die verkiezingen. Zo dwingen wij gelovigen, die een overgroot deel van het volk zijn, rechtvaardige en indirect Godvrezende regeringen af. Met name jij die nog niet weet op wie je gaat stemmen, bemoedig ik bij deze. Laat je geloofsgehoorzaamheid je leiden in het maken van een keuze op 25 mei 2015. Gado de wi fesie mang.
Br. Harold Pultoo

error: Kopiëren mag niet!