Alle lozingen en trenzen in Para worden opgehaald

De goten van een zijstraat in de Pallisadeweg worden opgeschoond (foto: BIC Para)
De goten van een zijstraat in de Pallisadeweg worden opgeschoond (foto: BIC Para)
De waterhuishouding van de ressorten Oost en Noord in Para zijn met gezamenlijke inspanning van het commissariaat en de ministeries van Openbare Werken (OW) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aangepakt. Reeds 90 kilometer natuurlijke en hoofdlozingen met bijbehorende afvoertrenzen zijn opgehaald. Sherwin Piqué, hoofd Beheer Bestuursressorten in Para (BBR), zegt dat er in veel gevallen sprake was van achterstallig onderhoud.
De noodzaak voor deze grootschalige aanpak is ter voorkoming van wateroverlast in de woonwijken bij zware regenval. Volgens Piqué heeft de gemeenschap bij hoorzittingen steeds aangedrongen op het ophalen en opschonen van afvoerlozingen. De werkzaamheden zijn reeds twee maanden in uitvoering. Het ressort Oost is afgerond en de trenzen van alle binnenwegen in ressort Noord zijn reeds opgehaald. De graafmachines worden nu in het achterliggend gebied van de Pallisadeweg ingezet, waarna zij het ressort Zuid zullen aandoen.

error: Kopiëren mag niet!