Gajadien: “Bouterse is presidentschap niet waardig”

dblogoNF/VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien zegt aan Dagblad Suriname dat hij nu duidelijk de conclusie kan trekken dat president Desi Bouterse niet waardig genoeg is om op de stoel van de president te zitten, omdat het staatshoofd maar niet ophoudt om de samenleving te misleiden. “Bouterse is het presidentschap niet waardig”, stelt de parlementariër. Gajadien baseert zijn conclusie aan de hand van een cynische uitspraak die het staatshoofd onlangs richting V7 (VHP, NPS, PL, BEP, SPA en DA ‘91) deed tijdens de massameeting op het Revoplein. “Als wij komen, gaan we alles terugdraaien. Als wij komen, draaien we kinderbijslag terug. Als wij komen, draaien wij AOV terug. Als wij komen; pe yo komen?’, merkte Bouterse schertsend op. De parlementariër zegt dat V7 nooit gezegd heeft dat belangrijke voorzieningen teruggedraaid zullen worden, indien zij regeermacht na 25 mei verwerft. “Integendeel zegt V7 dat voorzieningen waardevast gemaakt zullen worden. Dit betekent dat de consument met huidige bedragen, over enkele jaren dezelfde hoeveelheid goederen kan blijven kopen. Dat de waarde voor de consument consistent blijft.” Volgens de VHP’er was er tijdens de vorige regeerperiode reeds een aanvang hiermee gemaakt, maar is het proces door de huidige regering helemaal teruggedraaid. “De NDP blijft verschillende voorzieningen verhogen, maar tegelijkertijd zien wij dat prijzen van goederen in de winkels ook de pan uitvliegen. Dit betekent dat er eigenlijk niets voor het volk gedaan is met de verhoging van de voorzieningen”, aldus Gajadien.
De volksvertegenwoordiger zegt dat hij verder ook andere manieren van misleidingen ziet plaatsvinden, die ook uit het kamp van staatshoofd komen. Zo ziet hij de paarse partij aangeven dat er meer wegen verhard of geasfalteerd zijn geworden, dan tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe. Gajadien zegt dat het juist zo is dat tijdens het bewind van de Nieuw Front-regering bijkans 1.000 kilometers wegen geasfalteerd zijn. Dit, terwijl de huidige regering niet eens 100 kilometers geasfalteerd heeft. Bij woningbouw heeft de huidige regering volgens Gajadien niets gepresteerd als het aankomt op het opzetten van volkswoningen. Bij normale woningbouw ziet hij dat er slechts maximaal 1.000 woningen zijn gebouwd. Volgens hem is dit ver beneden de 4.000 tot 5.000 woningen die de NF-regering had helpen opzetten. “Men bouwt een extra toilet op een school en probeert hiermee aan te geven dat zij meer dan andere regeringen heeft gepresteerd. Dat is absurd. Alleen het feit dat men in de afgelopen periode slechts uit de aardolie- en goudsector bijkans USD 1.5 miljard extra verdiend heeft, moest reden genoeg zijn om het inderdaad beter te doen”, aldus Gajadien.
Gajadien zegt dat na bestudering van de projecten van de regering geconcludeerd kan worden dat al deze projecten stuk voor stuk uit leningen komen en niet uit eigen middelen. Dat betekent volgens hem ook dat forse leningen ook afgelost moeten worden. “Onze huidige middelen zijn dan gebruikt in consumptieve en corruptiesfeer”, benadrukt Gajadien. Hij ziet dat er een zogenaamde monetaire financiering plaatsvindt, waardoor geld in de samenleving komt zonder dat er productie tegenover staat. Dat heeft volgens hem ook gezorgd dat vandaag de dag de valutakoers instabiel is. Het is volgens Gajadien nu een situatie waarbij er teveel geld in de samenleving is, terwijl deze niet door productie kan worden gedekt. De interventie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ziet hij als een crisissituatie. “Men dweilt met een open kraan, omdat de CBvS niet aan de bel heeft getrokken toen zij dat wel moest doen.” Het ministerie van Openbare Werken heeft volgens hem door het slechte beleid een betalingsachterstand van bijkans SRD 250 miljoen. Dit bedrag is slechts voor de lokale aannemers die door OW moeten worden uitbetaald. “De regering heeft dit land in enorme schulden gezet”, aldus Gajadien.
FR

error: Kopiëren mag niet!