Minister Leiles benadrukt spiritueel aspect Holiviering

“Dit Hindoeïstisch feest wordt beleefd met vrolijkheid, saamhorigheid en verdraagzaamheid. Symbolisch vindt de verbranding plaats van Holika – het kwade. Het gaat om de verdrijving en uitbanning van het kwaad in de vorm van dwalingen, kwade gedachten en gewoonten. De viering gaat gepaard met het elkaar besprenkelen met verschillende geuren parfum en reukwater, het bepoederen van elkaar met verschillende kleuren en begieten met allerlei gekleurd water. Hiermee wordt de in bloei staande natuur gesymboliseerd, oftewel de bloei onder de mensen. Vijf weken eerder begonnen de voorbereidingen met het planten van de Holikaboom, waarmee de biologische betekenis van dit vernieuwingsfeest of overwinningsfeest van goed op kwaad tot uiting wordt gebracht”, zegt minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Leiles in zijn Holi toespraak.
Met het Holifeest 2015 wordt een ander nieuwjaar ingeluid, en wel volgens de Hindoejaartelling, waarbij men elkaar een “Subh Holi!” toewenst, wat zoveel wil zeggen als ‘Gelukkig Nieuwjaar!’ Mooier kan het niet. Het Holifeest is dus niet enkel de herdenking van de overwinning op het kwaad, maar het is ook een nieuwjaarsfeest.
Een feest, waarbij dankbaarheid en vreugde tot uiting komen in de vele kleuren die men gebruikt om elkaar te besprenkelen. Dit lentefeest is een uiting van dankbaarheid aan het Opperwezen voor het weer tot leven komen van de natuur en een smeekbede voor een goede oogst.
Er is alle reden om blij en goed gehumeurd te zijn bij dit Holifeest, uitgaande van de achtergronden van dit festijn dat internationaal wordt gevierd door honderden miljoenen Hindoes, maar ook door niet-Hindoes. Holi herbergt namelijk het belangrijkste element dat in alle wereldreligies en levensovertuigingen voorkomt, te weten de uiteindelijke overwinning van het goede op het slechte, de overwinning van de werkelijkheid over de valsheid, de overwinning van de waarheid over de leugen en het licht over de duisternis. En dit is het belangrijkste aspect welke prominent te vinden is in de zin van het leven.
Het feesten is één aspect van Holi. De andere dimensie ligt op het spirituele vlak, namelijk bezinnen over de dieper liggende spirituele aspecten, waaronder reiniging. De verbranding van de Holika draagt in zich de verbranding van alle slechtheid en ondeugd. Tevens de verbranding en reiniging van alle kwaad van het verleden, zodat het mogelijk wordt met een schone lei te beginnen. De reiniging die wij als mens nodig hebben dient in alle facetten plaats te vinden, en wel reiniging in denken, woorden, handelen en vooral in de onderlinge relaties.
Een andere spirituele dimensie van de Holiviering betreft de transformatie die de innerlijke mens moet doormaken. Want om zichzelf te verheffen, moet elke persoon continu bezig zijn met het bijstellen van zijn of haar opvattingen en levensvisie. Het Holifeest geeft de nodige impulsen om het transformatieproces op dit stuk in de juiste richting te doen verlopen. Wij kunnen het Holifeest dus aangrijpen om ons te bezinnen over de richting waar we naar toe willen gaan met ons geliefd Suriname. In ons gezamenlijke streven om verbetering te brengen in ons bestaan en het leven van de generaties na ons, is deze betekenis van het Holifeest van onschatbare waarde.

error: Kopiëren mag niet!