Quota Suriname ondersteunt pilotproject ‘Gehoorscreening van baby’s’

dblogoDat een goed gehoor één van de voorwaarden is voor een goede communicatie en taalontwikkeling van het kind, behoeft geen betoog. Uit onderzoek blijkt dat de kansen van een doof of slechthorend kind op een goede taalontwikkeling aanzienlijk toenemen als vóór de leeftijd van 6 maanden de juiste begeleiding kan worden aangeboden. In Suriname bestaat momenteel geen adequate vorm van gehoorscreening bij pasgeborenen, terwijl er eenvoudige, betaalbare, betrouwbare en veilige methoden van gehoorscreening beschikbaar zijn. Screening is een eerste stap in een programma van diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met een auditieve beperking.
Mede dankzij een initiatief van de Stichting Blaka Rosoe heeft een initiatiefgroep, bestaande uit kinderartsen, audiologen, kno-artsen, consultatiebureauartsen, medewerkers van de Kennedyschool en de Kennedy Stichting, vertegenwoordigers van Stichting Blaka Rosoe en de Service club Quota International of Suriname, de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een programma van implementatie van neonatale gehoorscreening in Suriname.
Eerst zal een pilotproject voor gehoorscreening bij pasgeborenen worden uitgevoerd, met als doel implementatie van neonatale gehoorscreening voor geheel Suriname.
De pilotstudie heeft betrekking op een jaarcohort kinderen geboren tussen 1 februari 2015 en 1 februari 2016. Er is gekozen voor uitvoering van de pilotstudie op het Consultatiebureau van het ‘s Lands Hospitaal, omdat 40% van het landelijk aantal geboorten hier plaatsvindt. Uitgaande van 10.000 geboorten landelijk per jaar, is dit 4000 geboorten. De resultaten van deze studie zullen hierdoor ruim voldoen aan de wetenschappelijke normen. Projectcoördinatie ligt bij de werkgroep neonatale gehoorscreening, de directievoering bij het consultatiebureau ‘s Lands Hospitaal en de audiologe verbonden aan Hoorcentrum PMS. Financiering van het project geschiedt door de hoofdsponsor Stichting Blaka Rosoe en de co-sponsor Quota International of Suriname.
Er zal voldoende voorlichtingsmateriaal verspreid worden onder ouders, huisartsen, kinderartsen, kno-artsen, consultatiebureauartsen en – medewerkers, verloskundigen en kraamverzorgenden. Quota Suriname zal over het pilotjaar een bijdrage doen van minimaal € 10.000. Quota heeft als één van haar doelgroepen kinderen met een auditieve beperking. In dit kader ondersteunt deze service club meerdere initiatieven samen met de Kennedyschool. Ook doet Quota aan voorlichting met als doel mensen te helpen hun gehoor te beschermen. De jaarlijkse actie om oordopjes uit te delen op owru yari is één van de initiatieven. In het kader van de internationale dag voor het oor en gehoor op 3 maart, wat een initiatief is van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) om meer aandacht te schenken aan preventie en bewustwording van de oorzaken en gevolgen van gehoorverlies, vraagt Quota nogmaals aan een ieder zuinig te zijn op het gehoor. Beschadiging aan het gehoor is onomkeerbaar.

error: Kopiëren mag niet!