Welke HPP?

dblogoVerwijzend naar het artikel : “ HPP – Suriname werkt samen met Nieuwe Stijl KTPI (Citaat DBS, 17 febr. 2015) wil ik de nodige kanttekeningen via Uw medium plaatsen. Indien Prem Ramtahalsing beweert, dat het Hervorming- en Progressief Platform Suriname uit oud HPP – ers etc. bestaat, dan wordt hem dezerzijds erop gewezen dat er geen bekenden en personen met klinkende namen zijn; vooral niet van enkele in leven zijnde mede – oprichters en strijders van het eerste uur zitting hebben in zijn z.g. Platform. Ramtahalsing heeft 100 % gelijk door te stellen, dat afscheid genomen moet worden van oude politiekvoering.
Een kort overzicht van de HPP
De partij werd opgericht in juni 1973 onder voorzitterschap van Jaipersad Sohansing (vader van Robby Sohansing, penningmeester van de partij en vermoord op 8 dec. 1982). De partij werd opgevolgd door Panalall Parmessar, daarna door Harry Kisoensing. De HPP streed mee in de verkiezingen van 1973, ofschoon er progressieve, capabele -, eerlijke- en oprechte jonge Surinamers als kandidaten werden gesteld, haalde de amper enkele maanden oude partij slechts 3.121 stemmen, te weinig om een zetel te verwerven. Het is in de Surinaamse historie de enige partij, die na een nederlaag een massameeting hield in Nickerie onder leiding van Prof. Baal Oemrawsing, waarbij ongeveer 5.000 personen aanwezig waren. De naam werd in 1976 veranderd in : ” De Hernieuwde Progressieve Partij”. De partij werd opgericht tegen de achtergrond om de toen heersende etnische- en maatschappelijke barrière te doorbreken. Deelname aan de verkiezingen van 1973 indiceerde, dat de behoefte aan een partij als de HPP structureel aanwezig moest zijn in de Surinaamse samenleving!
Deze ideologie werd ook in het vaandel gevoerd van de Actiegroep in 1976 o.l.v. P. Chandishaw, die toen vier zetels veroverden. In juli 1976 trad Ir. George Hindorie , na de onafhankelijkheid op 25 november 1975 tot de HPP toe. De stelling, die toen werd geponeerd, was een leerrijke les voor de Hindoestanen, vooral voor de VHP. Na de verkiezingen waren alle Hindoestanen in de oppositie beland. Kort hierna, in 1977 sloot Dr. Harry Hirasing met zijn Aktiegroep zich bij de HPP aan. Met deze achtergrond sloot de HPP zich in 1977 aan bij de NPK 2 , de Nationale Partij Kombinatie, samen met de NPS, de PSV en de KTPI, bekend als de “ Boerenpartij “.
In deze combinatie behaalde de HPP één zetel in de persoon van George Hindorie.
Zij heeft als zodanig regeringsverantwoordelijkheid gedragen tot de militaire staatsgreep op 25 februari 1980. De HPP heeft in de regering geparticipeerd van 1977 tot 1980 met twee ministers, t.w. Drs. Soerjpersad Badrising , Min. van Justitie en Politie en Panalal Parmessar, Min. van Arbeid en Volkshuisvesting. Van 1980 – 1887 waren tijdens het militair regiem politieke activiteiten verboden! Tijdens Front 1 werd stemadvies gegeven aan de HPP-ers , aangezien zij door de NPS in de steek werd gelaten, evenals de PSV , die in Frontverband streed tegen het regiem van Bouterse. In 1988 werden de politieke activiteiten hervat. Het initiatief werd genomen om in 1991 over te gaan tot oprichting van DA´91 . In dit combinatieverband , de HPP, AF, BEP, en PL behaalde de HPP drie vande zeven zetels. Gekozen werden , H.Kisoensing, K.Ramsundersing en J. Ramkhelawan.
Door interne strubbelingen binnen de HPP richtte J. Ramkhelawan samen met Kenneth Moenne en Theo Vishnuduth zijn eigen partij op, de DA.
Van 1995 – 1996 werd de Progressieve Ontwikkeling Combinatie, de ALLIANTIE opgericht. Drie DNA zetels werden behaald, . Harry Kisoensing, Jivan Sital en Frank Playfair. De HPP nam deel aan de regering en kreeg het Ministerie van Volksgezondheid en Milieubeheer toebedeeld met als minister, Drs. Elias Khodabaks. In 1997 trad zij door een obstructie uit de regering. In 2000 ging de HPP zelfstandig de verkiezingen in en dat heeft geen rol van betekenis gehad! Hierna richtte Drs. Jules Ramlakhan, de HPP – Plus op . In 2004 werd de UPS , de Unie van Progressieve Surinamers opgericht, waarin de HPP participeerde met S. Girjasing. Na deze periode trachtte Rajen Kisoensing in 2005 de HPP nieuw leven in te blazen, helaas , zonder enig resultaat!
In 2010 nam de UPS onder voorzitterschap van Henri Ori deel aan de verkiezingen in VA-verband. Uit teleurstelling en onbetrouwbaarheid van Paul Somohardjo trad zij uit deze combinatie. In juli 2013 is de UPS met een deel van de HPP – ers opgegaan in de VHP.
Na een evaluatie en opinie peilingen gehouden te hebben onder de mede- oprichters en trouwe HPP-ers , zowel in Nederland, als in Suriname is unaniem besloten om geen deel te nemen in HPP- verband aan de verkiezingen van mei 2015.
Aan de UPS in V7 verband wordt veel succes en wijsheid toegewenst, alsook aan het HPP Platform. De oude HPP zal weer herleven ! Jai Hind ! Leve de HPP !
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!