Krijgsraad gaat mee met schorsingsvoorstel auditeur-militair

dblogoVorige maand stelde auditeur-militair Roy Elgin dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is door de Amnestiewet van 2012. De situatie is nog steeds niet veranderd, ook al heeft het Hof van Justitie het vonnis tegen Ritfeld, die beroep had aangetekend, vernietigd. Elgin stelde toen voor om de vervolging met een jaar te schorsen, in de hoop dat dan het Constitutioneel Hof is benoemd, dat volgens hem bevoegd is tot het geven van antwoord op de indringende vraag over inmenging. De vraag over de inmenging is namelijk nog steeds niet beantwoord. De zaak tegen Ritfeld liep nog, omdat het Hof van Justitie hem eerder gelijk had gegeven. Ritfeld eiste namelijk dat zijn zaak geen hinder mocht ondervinden van de Amnestiewet. Hij stelde dat hij geen amnestie had gevraagd en wenste dat zijn zaak verder behandeld werd.
De Krijgsraad heeft nu gevolg gegeven aan een verzoek van de auditeur-militair. Volgens de Krijgsraad kan de zaak Ritfeld toch niet verder behandeld worden. De zaak kan namelijk niet los worden gezien van de rest. De strafzaken tegen de overige twee en twintig verdachten werden geschorst na de inwerkingtreding van de Amnestiewet. Ritfeld en zijn advocaat waren niet aanwezig bij het proces. Zij hebben reeds eerder aangegeven geen vertrouwen meer de hebben in deze rechtsgang en hebben zich gewend tot de Inter-Amerikaanse Commissie van de Rechten van de Mens.

error: Kopiëren mag niet!