Directeur NLS vindt uitspraken korpschef vreemd

dblogoDesire Hooghart, directeur van de Nationale Loterij Suriname, wenst zijn bevreemding uit te spreken voor de uitspraken gedaan door de korpschef met betrekking tot de rol van de Nationale Loterij Suriname bij trekkingen. Anderhalve week geleden zijn er gesprekken gevoerd met het hoofd Bijzondere Wetten, inspecteur Vreugd en haar meerdere, commissaris Chin, over de zaak die de Nationale Loterij Suriname onder de aandacht van de procureur-generaal (pg) heeft gebracht. Deze gaat om de controle op loterijtrekkingen van geld en goederen en dat dit plaatsvindt onder toezicht van een vertegenwoordiger van het landsbedrijf Nationale Loterij Suriname (NLS). De NLS heeft in twee brieven aan de pg begin van het jaar voorgelegd dat er een loterijbedrijf dagelijks trekkingen houdt op een locatie, welke niet in de vergunning is opgenomen.
Middels briefwisseling heeft de minister van Justitie en Politie tevens aan Suribet duidelijk gemaakt dat al hun trekkingen volgens de vergunning van mei 2013 aan de Keizerstraat, ten kantore van de Nationale Loterij Suriname moeten plaatsvinden. De NLS heeft hetzelfde voorgelegd aan de pg en is aan de politie de belangrijkheid van de NLS bij trekkingen aangegeven. Ook de resolutie van 25 maart 1979 no. 2293 paragraaf 1 sub D geeft aan dat de trekking dient te geschieden ten kantore van het Landsbedrijf Nationale Loterij Suriname en op de wijze als door de directeur van dit bedrijf zal worden vastgesteld.
Door NLS werd bij de politie aangegeven dat Suribet niet conform de vergunningsvoorwaarden werkt en de politie prompt aanwezig is op de trekkingen zonder maatregelen te treffen. Ook is aangegeven dat de pg zijn instructies duidelijk is en een uiteenzetting van de NLS waarom de aanwezigheid van NLS bij de trekkingen belangrijk is. Ook werd aangegeven dat er in casino’s loterijen en of loterijtrekkingen worden georganiseerd, waarvan de instanties waar de vergunningsaanvragen zouden moeten worden ingediend niet zijn geconsulteerd en of de procedures niet zijn doorlopen.
De NLS is nog steeds onderdeel van het ministerie van Financiën en heeft zich altijd goed van haar taken gekweten. De NLS-directeur betreurt het dat na zoveel schrijven van en naar instanties dat de korpschef zijn meerderen niet erkent en toch een eigen richting opgaat. ‘Zelfs in een bekendmaking die geplaatst wordt door het ministerie van Justitie en Politie met instructies voor het opzetten en of organiseren van loterijen is de NLS genoemd als de instantie die te zeggen heeft over de plaats en de wijze van de trekkingen. Hooghart vraagt zich af wat maakt dat de korpschef niet wenst op te treden en waarom deze kwestie wordt bestempeld als een beleidskwestie. Overigens had de korpschef geen schrijven nodig van de minister noch de pg om op te treden. De documenten liegen er niet om dat Suribet niet conform de regels werkt’, stelt de directeur.
Tot slot wenst de NLS-directeur aan te geven dat de politie niet in staat is eventuele misstanden op te merken nog te onderzoeken bij trekkingen. In meerdere gevallen meldden casino-bezoekers en of loterijspelers zich aan bij de NLS om hun beklag te doen, maar zij kan alleen maar luisteren en de mensen naar de politie sturen om aangifte te doen. Sommige zaken worden gesust met een geldbedrag. Waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft een schrijven gericht aan het hoofd van de Speciale Diensten van het KPS en daarbij de opdracht gegeven om erop toe te zien dat de controle op loterijtrekkingen van geld en goederen plaatsvindt onder toezicht van een vertegenwoordiger van de NLS en een door de districtscommissaris aangewezen ambtenaar van politie. Dit is het resultaat van het verzoek van de Nationale Loterij Suriname betreffende de interpretatie van artikel 8 van de Loterijwet, dat zich uitlaat over de wijze waarop trekkingen moeten plaatsvinden.

error: Kopiëren mag niet!