Danielle Gemerts beëdigd als fungerend griffier

Nieuwe Griffier 1Kantonrechter Anand Charan heeft vandaag Mr. Danielle Gemerts (47 jaar) beëdigd tot fungerend griffier bij strafzaken. Rechter Charan gaf aan dat er aandacht moet worden besteed aan de positie van de griffiers als actor bij het gerechtsgebeuren. Vaak wordt er geen aandacht aan besteed dat de griffiers een heel belangrijke rol vervullen. Alle dossiers gaan via de griffiers naar de rechter. Het proces-verbaal van de zitting wordt opgemaakt door de griffiers en ook de vonnissen worden door hen uitgewerkt. “Wij van de rechterlijke macht kunnen niets doen zonder een griffier. De focus is vaak gericht op de rechter en op de officier van justitie”, zei de rechter. Charan vertelde dat toen hij op de griffie was geplaatst de toenmalige onder directeur van Justitie en Politie hem zei dat hij geplaatst is op de slapende magistratuur. De rechter verzekerde de kersverse griffier dat ze altijd wakker moet blijven en haar werk secuur moet doen. Vaak worden de rechters geattendeerd door de griffiers wanneer zij bepaalde zaken vergeten zijn. De magistraat wenste de griffier het aller beste toe.

error: Kopiëren mag niet!