Abop: ‘Tigri is Surinaams grondgebied’

frontAbop ziet Tigri niet als Surinaams grondgebied 1De Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij (Abop) vraagt met respect aan alle rechtgeaarde Surinamer om met een heldere kijk de kwestie Tigri te benaderen. Dit zegt Abop-parlementariër Marinus Bee. ‘In de optiek van de partij is dit gebied geen betwist gebied, maar behoort het rechtens Suriname toe’, verduidelijkt de parlementariër.
‘We vragen daarom ook aan alle gelederen van de gemeenschap om deze optiek aan te houden.’ Tigri wordt onrechtmatig bezet gehouden, is het standpunt van de partij. ‘Echter zijn wij een vreedzaam volk en willen wij middels dialoog dit decennialange probleem oplossen. Ik roep daarom een ieder op die elke discussie dan ook aangaat over dit gebied zich nationaal op te stellen Het is een mindset en als partij staan we ook sterk hierachter.’ Aan de andere kant zegt de politicus ook niet te weten van waar ineens deze discussie negatief op het bord van de Abop wordt geplaatst. Hij vermoedt dat, zoals het onderzoek van Mencke in 2010 heeft uitgewezen, de partij bewust negatief in het nieuws wordt gebracht. ‘We zitten dichtbij de verkiezingen en men probeert alles te doen om de partij klein te krijgen. Dit zal niet lukken’, zegt Bee overtuigend. De partij gaat verder en richt zich nu op verkiezingswinst.

error: Kopiëren mag niet!