Robby Makka: “Postbode CBvS” loopt laatste ronde

yuan“De recente monetaire interventiemaatregelen van de Centrale Bank waaronder de window van $300, het loslaten van de Eurokoers, en nu de Chinese Munt Yuan is noodmaatregel op noodmaatregel. Dit alles, om de consumptie en handel voor het volk op gang te kunnen houden”. Het zijn zeker geen duurzame monetaire maatregelen. Het gaat in ons land om een financieel economisch structureel probleem. Niet om of je de importen met $ of met Yuan betaalt. Waar het omgaat: is dat het land meer importeert dan dat het exporteert, de tekorten zijn onrustbarend zijn. Dan treedt er valuta armoede en -schaarste op. Dat zegt Robby Makka, fiscaal en financieel jurist op vragen tegenover onze krant.
Volgens Makka wordt met de Yuan-interventie als munt de SRD “afgezwakt”. Het Europrobleem is verplaatst naar de Cambio’s. De “kleine Dollar” is gebracht naar eigen loket, en de Yuan bij de Chinese Bank. In plaats van “Centraal” te handelen, loopt de Centrale Bank de problemen te verplaatsen als een postbode. Zij loopt rekeninghoudende met de verkiezingen, een laatste ronde. Dat is eigenlijk postbode economie.
In de pikorde is de SRD na de euro, dollar, en nu de yuan de 4e op de ladder. Maar de Cbvs heeft klaarblijkelijk geen keus meer. De monetaire reserves in $ slinken flink af. Deze zijn per jan 2015, op $ 628 miljoen. “Op het kompas van IMF varende, wat de CBvS steeds doet, krijg je de wereldtrend in je land, en niet een eigen Sur-economie”. Volgens Makka behouden meer dan veertig centrale overheidsbanken de yuan als één van hun referentiepunten bij het opslaan van monetaire reserves. De referentie naar de yuan loopt parallel met de klassieke dominante valuta’s (de dollar, de euro, de Japanse yen en het Britse pond).
In 1999, toen de euro ingevoerd werd, bestond 70 procent van de samenstelling van de reserves van deze centrale banken nog uit dollars. In het najaar van 2013 was dit nog slechts 60 procent. De categorie ‘overige munten’ is in de rekeningen van het IMF gestegen van 1,62 procent 15 jaar geleden naar 6,51 procent tegen het einde van 2013, voornamelijk door het toenemende gewicht van de yuan.
Er bestaat geen twijfel over het feit dat de Chinese uitbreiding van de handel de voornaamste kracht is die de internationalisering van de yuan drijft. Op het ogenblik heeft de Centrale Bank van China overeenkomsten gemaakt met ongeveer 25 andere centrale banken. De Chinese regering creëerde daarmee dus een wereldwijde markt voor de yuan. Tot nu toe werden meer dan 1.200 interbancaire rekeningen geopend en circuleren er 1,70 miljard yuan (220 miljoen euro) tussen bedrijven en individuele klanten. Suriname hoort er ook bij.
Makka geeft verder aan: Buiten Azië zelf heeft de yuan vooral aanzienlijke steun verkregen in de EU. Vooral de steun van de Londense City (de Britse financiële sector) blijft vruchten afwerpen nadat eerder al Frankfurt, Parijs en Luxemburg zich als handelssteden voor de yuan gelanceerd hadden. Vorig jaar werden in Londen de eerste Chinese overheidsobligaties in yuan uitgegeven. Die fondsen zullen dienen om de opbouw van reserves in yuan te financieren.
In Groot-Brittannië en Duitsland zijn de betalingen in yuan tussen 2013 en 2014 toegenomen met meer dan 100 procent, in Frankrijk en Luxemburg met meer dan 40 procent.
De Chinese yuan wordt dus een belangrijke verhandelbare valuta-eenheid voor Suriname. De Centrale Bank van Suriname, CBvS, wil zo de druk op de dollar verminderen. En dat gaat zeker lukken, zegt Makka. Maar de SRD gaat aan “liefde” achterruit. De Chinees zal deze SRD linea recta omzetten. Aankopen in China hoeven niet meer met de Amerikaanse munteenheid betaalt te worden.
De CBvS wil rust op de markt voor vreemde valuta. De opwaartse druk op de dollar nam de afgelopen maanden toe. Slechts met interventies, het op de markt brengen van dollars, kon de bank erger voorkomen. Nu is met de in Paramaribo gevestigde Chinese Southern Commercial Bank een interventiefaciliteit ingesteld. De importen uit China zullen niet meer met de dollar worden betaald, maar met de yuan.
Dat kan op jaarbasis bijna een kwart miljard dollar schelen. Zoveel importeert Suriname uit de Volksrepubliek. Importeurs die hun goederen in China kopen mogen rechtstreeks naar de Southern Commercial Ban. Als de zogenaamde interventieaanvraag is goedgekeurd, krijgt de Chinese leverancier zijn geld in yuan uitgekeerd. De centrale bank heeft eerder de wisselkoers voor de euro vrijgelaten. De bedoeling was ook hier de druk op de dollar te verminderen.
Makka hoopt niet dat de Yuan een verkiezingsstunt is. Ik denk zelfs niet dat dit te maken heeft met dat Chinezen voor de NDP moeten gaan stemmen in ruil voor hun munt. Daar werken de integere economen van de Cbvs niet aan mee.

error: Kopiëren mag niet!