Medische staf ’s Lands Hospitaal neemt afwachtende houding aan

dblogoNaar aanleiding van het artikel in Dagblad Suriname van vrijdag 27 februari onder de kop ‘Directie ’s Lands Hospitaal ‘verdient’ een miljoen extra’ wenst Jimmy Bean, voorzitter van de medische staf van het ’s Lands Hospitaal namens de voltallige medische staf het volgende op te merken. In het onderhavige artikel wordt onder de kop ‘Specialisten niet te spreken’ opgemerkt dat ‘het team van specialisten gebelgd is over de gang van zaken. Zij moeten het maandelijks doen met een salaris van ongeveer SRD 7.000 en moeten daarvoor alle BZSR-patiënten en degenen die nog een on – en minvermogenkaart hebben, behandelen’. Dit is vooralsnog niet waar, stelt Bean.
‘De medische staf heeft in de wandelgangen vernomen dat er gelden zijn uitbetaald aan de directie van het ’s Lands Hospitaal en bij verificatie heeft de directie aangegeven dat er inderdaad gelden zijn overgemaakt die een suppletie zouden zijn van inkomsten waar de leden recht op hebben. Het zou een inkomstencorrectie zijn, welke teruggaat tot 2011. Deze correctie zou geaccordeerd zijn door de voorzitter van het stichtingsbestuur van het ’s Lands Hospitaal. De medische staf van het ‘s Lands Hospitaal neemt deze uitleg uiteraard niet direct voor waarheid aan en heeft al voor het verschijnen van uw artikel de directie uitgenodigd om op de maandelijkse stafvergadering, waarvan de eerstvolgende op dinsdag 3 maart is, tekst en uitleg te geven over dit gegeven. Tevens zal de voorzitter van het stichtingsbestuur van het ’s Lands Hospitaal uitleg geven over deze zaak. Tijdens deze meeting moet het waarheidsgehalte van de geruchten blijken. Indien blijkt dat de verstrekte gelden rechtmatig de directie leden toekomen en dit aannemelijk onderbouwd wordt, is er verder voor wat betreft de medische staf geen vuiltje aan de lucht. Indien blijkt dat de verstrekte gelden de directie leden niet rechtmatig toekomen, is er voor wat betreft de medische staf een probleem waar verder over gesproken dient te worden. Op dit moment heeft de medische staf dus geen mening over deze zaak. Wij hebben pas een mening na de stafvergadering van 3 maart 2015. Het is dus ook niet zo dat er stappen voorbereid worden tegen de directie of dat er acties gepland worden’, aldus Bean.

error: Kopiëren mag niet!