De zwartepietendiscussie is geen aflopende zaak

dblogoAls koloniale mogendheid schaamt Nederland zich er niet voor om Zwarte Piet nog steeds als een knecht van de Sint te handhaven. Hoe dit feest is ontstaan, interesseert me echt niet meer. Het hindert mij sowieso dat dit “volksfeest” massaal wordt gevierd en donkere mensen als “minder” worden weggezet met diverse stereotyperingen. Wellicht beseffen velen niet dat het blanke ras niets met kleur te maken heeft, omdat tot in het verre India mensen de kenmerken van dit ras hebben. Dit geldt overigens eveneens voor het Mongoolse en het Zwarte ras. Dit zijn de drie hoofdrassen op de wereld. Wetenschappers hebben nooit de bedoeling gehad om het ene ras superieur te laten zijn boven de andere. Zo zijn bijvoorbeeld Chinezen over het algemeen licht en Indonesiërs bruin (donker). Evenwel behoren ze volgens de wetenschappelijke raskenmerken allebei tot het Mongoolse ras. Zo behoort een groot deel van bijvoorbeeld het zuiden van India tot het Zwarte ras, terwijl in de rest van India een groter deel van de bevolking de kenmerken van het Blanke ras bezitten. Dit stel ik aan de orde om aan te tonen dat sommige mensen ten onrechte denken dat ze met hun lichtere huid zich superieur moeten voelen boven andere etnische groepen. Over het algemeen is het droevig gesteld met de algemene ontwikkeling van bijvoorbeeld veel Nederlanders. De heer Rutte – premier van Nederland – merkte tijdens een interview op: “Zwarte Piet is zwart daar kan ik niks aan doen. Mijn vrienden op de Antillen hoeven hun gezicht niet te schminken als ze Sinterklaas vieren”. Deze uitspraak is op zijn minst opmerkelijk omdat Rutte geschiedenis heeft gestudeerd, en het koloniale verleden van zijn land enigszins moet kennen. Ook de triomfantelijke wijze waarop de PvdA-burgemeester Van der Laan de overwinning vierde toen de bestuursrechter hem in het gelijk stelde dat hij terecht een vergunning had afgegeven, toont aan dat deze partij niets meer heeft van een progressieve partij die opkomt voor alle burgers en met name de “kleine lui en arbeiders”. Aboutaleb een over het paard getilde Marokkaan die toevallig voor de PvdA burgemeester is geworden in Rotterdam met een technische hbo-achtergrond heeft het zelf erover dat bepaalde moslims (burgers) mogen “oprotten”. Deze opmerking van hem wordt door het PvdA-bestuur breed gedragen omdat dit na onderzoek bij het partijbestuur in Nederland is vastgesteld.
Onderzoek
Gelukkig is nu na het onderzoek van Verene Sherherd – een gerenommeerde wetenschapper uit Jamaica – die onder andere studeerde aan de Cambridge Universiteit in Groot-Brittannië wederom een onderzoek gestart. Shepherd die sociaal historicus is, deed haar onderzoek namens de Verenigde Naties. Zij had heel veel kritiek op de helper van Sinterklaas. Het huidige onderzoek wordt verricht door Roger Ross Williams (1973) een gelouterde documentairemaker uit de Verenigde Staten die ongeveer vijf jaar geleden een Oscar won met de film “Music by Prudence”. Er bestaat een kern “vernederlandste Surinamers en Antillianen” met een belachelijk overgenomen accent – dat hun veelal niet staat – omdat het qua etnische afkomst absoluut niet bij ze hoort die geen enkel probleem hebben met Zwarte Piet. Juist van deze mensen verwacht je dat ze dit “kinderfeest” massaal afkeuren. Het schijnt immers geen onnozele kinderfeest te zijn waar iedereen aan mee moet doen. Was dat maar waar! Deze lieden moeten bij mij ook niet komen praten over vooroordelen, racisme en of discriminatie. Morele overwegingen en idealen zoals mensenrechten en discriminatie spelen geen rol bij deze groep. Begrijpen ze nog steeds niet hoe het komt dat er momenteel nog steeds geen enkele donkere Surinamer burgemeester of commissaris van de koning is geworden in Nederland? Ik vermoed dat Nederlanders over het algemeen bang zijn voor Marokkanen en daarom Aboutaleb hebben gekozen als burgemeester van Rotterdam want zo’n topbestuurder is het ook weer niet. Doordat de “Nieuwe Burgers” in Nederland nog steeds worden aangeduid met “Allochtonen” zal het nog lang duren voordat hoge bestuurlijke functies door hen vervuld zullen worden. Van de enkeling die wel een belangrijke functie heeft weten te verwerven, is bekend dat ze niet zelden met een blanke persoon samenwonen of zijn getrouwd. Voorts (intensief) collaboreren met de blanken. Onderzoekt u dit maar! Bovendien verzoek ik alle personen die op welke wijze ook betrokken zijn geweest bij het koloniaal verleden van een bepaald land eerst diepgaand te onderzoeken of zij alle feesten even uitbundig kunnen meevieren. Het is helemaal niet erg om een feest te vieren, maar enig onderzoek of dit feest wel onderdeel uitmaakt van uw achtergrond (roots) hoort wellicht wel tot uw eigen verantwoordelijkheid, vermoed ik. In dit verband begrijp ik het nog steeds niet dat veel Surinamers hun stem uitbrengen op de partij van de racist en populist Wilders. Maar ja, dat doen onze landgenoten idem dito in ons land door massaal te stemmen voor lieden met een crimineel verleden die populistische praatjes verkondigen. Hiertoe reken ik zeker de vele prominente overlopers en zij die zo naïef zijn om te denken dat in 1980 een revolutionair tijdperk begon. Zelfs zogenaamde progressieve groepen sympathiseerden met deze staatsgreep. Het zal wel aan mij liggen, maar zelfs als psycholoog kan ik deze narcistische gedragingen niet plaatsen. Dit curieuze gedrag van onze landgenoten zowel hier als in het buitenland is op zijn minst zeer opmerkelijk.
Kick Out Zwarte Piet

De nederige helper van Sinterklaas heeft zoveel stereotyperingen dat zelfs de rechter in Nederland dit heeft vastgesteld en het feest in Nederland niet meer zo gevierd mag worden. In ons land is het al enigszins veranderd. Hoe het feest dan wel gevierd zal worden, moet de tijd uitmaken. In ieder geval hoeft Sint niet speciaal een knecht te hebben! Dat dit kinderfeest een uiterst twijfelachtig en betwistbaar feest is geworden, spreekt voor zich. Williams zal als betrokken onderzoeker meer boven water krijgen en daarna zullen in ieder geval Nederland en België adequate verantwoording moeten afleggen voor dit racistische kinderfeest. Er zal een documentaire gemaakt worden door Williams. Ik verwacht dat toeristen daarna niet zomaar meer naar deze landen zullen trekken, omdat beide landen vooralsnog bogen op een goede naam. Terwijl Obama al president is geworden in Amerika gaat de emancipatie van de nieuwe burgers in voornoemde landen zeer moeizaam. Zelfs op de arbeidsmarkt worden zij vanwege hun huidskleur grotendeels uitgesloten. Dit is reeds door verschillende objectieve onderzoeken van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie, 1919) vastgesteld – dit is een agentschap van de Verenigde Naties – in beide landen waar het Sinterklaasfeest nog zo groots alsmede heftig wordt gevierd en nog steeds niet is afgeschaft. Het meest steekt mij dat grote delen van de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap zowel in de herkomstlanden als in Nederland zich nog niet solidair hebben verklaard met de actiegroep “Kick Out Zwarte Piet”. Dat is echt niet te verteren! Vandaar dat ik de discussie nu start en niet in december tevens de aandacht vestig op het onderzoek en documentaire van Williams in Nederland.

error: Kopiëren mag niet!