Hoe moet het volk de regering beoordelen?

dblogoNaar mijn bescheiden mening moeten we de regering beoordelen op basis van wat zij beloofd en dus voorgenomen had te realiseren voor het volk, als zij regeerverantwoordelijkheid zou krijgen, na de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2010. Op vrijdag 1 oktober 2010 werd plechtig een sociaal contract gesloten met het volk in de vorm van de Regeringsverklaring 2010-2015, uitgesproken in De Nationale Assemblee- door de president van de Republiek Suriname. Hierbij werd herhaaldelijk beloofd dat de hiernavolgende beleidspunten onherroepelijk uitgevoerd zullen worden. Ik noem een 6-tal punten:
-1 Er zal duurzame werkgelegenheid gecreëerd worden door te investeren in de vaardigheden van de laagopgeleiden over het gehele land. Gesteld werd dat daarmede hun participatie in het arbeidsproces aanzienlijk zou worden verhoogd.
-2 Er zal er naartoe gewerkt worden om als voedselschuur voor het Caribisch gebied te dienen.
-3 Er zal gezorgd worden dat er grotere welvaart en welzijn van de binnenlandse bewoners bereikt wordt.
-4 Het economisch beleid van de regering zal erop neerkomen dat een hoog productieniveau wordt bereikt, mede op basis van omvangrijke particuliere investeringen en voortdurende modernisering en kwaliteitsverbetering van de factor arbeid.
-5 Het sociaal contract met de gemeenschap zal, naast de bevordering van stabiele prijzen, ook tot uiting worden gebracht in de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: de seniorenburgers, burgers met een geestelijke of lichamelijke beperking, kinderen en alleenstaande moeders.
-6 Het jaar 2010 dient de start van een principieel keerpunt te zijn in het beleidspatroon, waarin 1% van de bevolking meer vermogen bezit dan de onderste 90% bij elkaar geteld. De Kruistocht tegen corruptie vormt hiervan een essentieel onderdeel.
De Regering is voornemens om in de komende 5 jaren in de vorm van 8 flats van 250 wooneenheden elk met uitgebreide, moderne voorzieningen te doen bouwen in verschillende ressorten binnen de agglomeratie van Paramaribo. Daarnaast zullen verspreid over het gehele land 18.000 woningen worden gebouwd.
Wat zien wij anno februari 2015 en wel 3 maanden voor het verstrijken van de zittingsperiode van de regering gebeuren, dat er nu allerlei zaken naar voren worden gebracht door niet regeringsmensen, om de aandacht van het volk af te leiden van het niet nakomen van het sociaal contract en dus een stukje wanbeleid. Men schroomt niet rassensentimenten aan te roeren en het oude stokpaardje van herkolonisering door het buitenland uit de oude doos te halen.
Wat het volk in het oog moet houden, is dat de regering een groot deel van wat zij beloofd had, niet is nagekomen, en dus ongeloofwaardig is geworden voor de toekomst. Daar tegenover zijn de financiële middelen van het volk wel opgedroogd. Zo een regering moet in het belang van de ontwikkelingskansen van m.n. de jongeren door dezelfde jongeren worden afgewezen.
De economie is weer op hol geslagen en deze regering heeft geen passend antwoord daarop, waardoor de prijzen van goederen en diensten verder stijgen. Volk aan u de opdracht om deze neergang een halt toe te roepen ten behoeve van uw kinderen en wel op 25 mei 2015. God zij met ons Suriname.
Harold Pultoo

error: Kopiëren mag niet!