Workshop voor brainstorm implementatie WISE REDD+

aWorkshop voor brainstorm implementatie WISE REDD+ programma. 1WISE REDD+ is een project dat zich bezighoudt met het versterken van de capaciteit van de overheid in het betrekken van de verschillende doelgroepen, om zodoende het beleid voor duurzaam bosbeheer te bewerkstelligen. In verband met de bewustwording rond dit geheel werd er gisteren een workshop gehouden in het Lala Rookh-gebouw.
De deelnemers aan de workshop bestonden uit officiële vertegenwoordigers van de overheid. Het ligt in de bedoeling dat er genoeg draagvlak wordt gevonden voor het document, dat bij het bewustwordingsproces, welke door Nimos wordt geleid, zal worden gebruikt. De workshop was onderverdeeld in twee blokken, te weten, één dat geconcentreerd was op het leren en het ander voor interactie, dialoog en feedback. Op de workshop werd de nadruk gelegd op de basis van REDD+, de internationale regels voor milieu en mensenrechten, daarna ging de workshop richting de basis voor het betrekken van de doelgroep.
Eunice Misiekaba, die verantwoordelijk is voor WISE REDD+ in Suriname, legde uit wat het programma precies inhoudt en wat het doel ervan is. ‘Dit project heeft uiteindelijk als doel dat er een community engagementstrategie komt, voor het op de juiste wijze betrekken van Inheemsen en Marrons.’
De waarnemend algemeen directeur van Nimos, Cedric Nelom, was er ook bij om een technisch beeld te geven over hoe Suriname op de gedachte kwam om aan het WISE REDD+ programma deel te nemen. ‘We zijn hier om één taal te spreken en na te denken hoe wij REDD+ in Suriname gaan uitvoeren’, zei Nelom.
Conservation International werd ook vertegenwoordigd door Luis Barquin, directeur. Social Practice and Accountability bij CI. REDD+ is volgens Barquin een programma dat zich simpel gezegd uitlaat over de bescherming van het oerwoud. ‘Er is genoeg potentie en gelegenheid om een dialoog te openen en te werken met verschillende gerelateerde sectoren die hun invloed uitoefenen op het duurzaam bosbeheer. Wat wij in ieder geval in acht moeten nemen, is dat al deze activiteiten bijdragen tot het uitbannen van klimaatsverandering en Suriname er op den duur genoeg voordelen uit zal trekken’, legt Barquin uit.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!