Klokkenluider bonnenfraude dc Ramdhani slachtoffer rancune

dblogoAroen Mangroe, de burger op wiens naam de gewezen districtscommissaris van Saramacca, Arunkumar Ramdhani, fictieve bestelbonnen had uitgeschreven, blijkt het slachtoffer te zijn geworden van rancune. Uit onderzoek van Clad (Centrale Land Accountantsdienst) blijkt dat Mangroe al drie maanden als veldarbeider ingeschreven staat bij het ministerie van Openbare Werken. Maar Mangroe heeft nooit een oproeping gehad om aan het werk te verschijnen. ‘Ik weet er niets van. Ik ben nooit opgeroepen om aan het werk te verschijnen.’ Door Clad is aan hem voorgehouden om deze kwestie verder te onderzoeken.
Naast Mangroe zijn ook drie andere mannen uit dezelfde buurt op papier opgenomen als veldarbeider bij Openbare Werken. Ook deze drie hebben nooit een oproeping gehad om aan het werk te verschijnen. Mangroe is ervan overtuigd dat het melden dat dc Ramdhani geknoeid heeft met bestelbonnen, hem duur is komen te staan. Hij is ressortsraadslid van de NDP, maar is behoorlijk teleurgesteld in de wijze waarop de beleidsmakers met deze kwestie omgaan. Hij is al diverse keren verhoord door Clad. Ook medewerkers van het commissariaat zijn verhoord. ‘Ik weet het niet hoor, maar er komt niets uit de bus.’
Op 5 november 2014 verscheen een bericht in Dagblad Suriname met een foto. Ramdhani zou zich tezamen met zijn adviseur, Piet Hellendoorn, ten huize van Mangroe hebben begeven met het verzoek om de zaak in te trekken. Ook werd een verklaring voorgehouden aan Mangroe om te ondertekenen, maar Mangroe weigerde. ‘Ondergetekende verklaart hierbij dat hij alle beschuldigingen die hij heeft geuit ten aanzien A. Ramdhani intrekt en belooft als er zich in de toekomst problemen mochten voordoen, eerst in onderling overleg deze worden besproken zonder de pers erbij te betrekken’, luidt een zinsnede uit de verklaring. Hierin staat ook opgenomen dat Ramdhani geen verdere stappen zal ondernemen tegen Ramdhani. Hij zou zich in zijn goede naam en eer aangetast voelen door beschuldigingen gedaan door Mangroe.
Mangroe had ook een gesprek met de raadsadviseur tevens coördinator van de NDP in Saramacca, Jules Wijdenbosch. Ook de raadsadviseur heeft Mangroe gevraagd om deze zaak in te trekken. Wijdenbosch was samen met Errol Alibux. Tijdens deze bespreking heeft Ramdhani gepoogd om Mangroe om te kopen. Hij bood hem een tractor aan, die hij zou regelen via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Eerder zou Ramdhani een bod hebben gedaan van SRD 20.000 om deze zaak in de doofpot te doen belanden. Toen Mangroe weigerde, verdubbelde hij zijn bod naar SRD 40.000.
Op 8 oktober 2014 toen deze kwestie aan het licht kwam, verklaarde Ramdhani tegenover Dagblad Suriname dat hij bestelbonnen op naam van de burger Aroen Mangroe had opgemaakt, omdat hij de financiële beheerder zou zijn van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Volgens Ramdhani is er in deze kwestie helemaal geen sprake van fictieve bonnen. Hij zei dat de staatsmiddelen zijn gebruikt voor het transporteren van goederen over water. De dc gaf ook toe dat hij Mangroe een baan als chauffeur had beloofd. Ramdhani was bereid om alles uit te leggen aan de NDP-coördinator in Saramacca, Jules Wijdenbosch. Mangroe op zijn beurt beweert dat hij nimmer financieel beheerder is geweest van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Hij zou slechts een arbeider zijn geweest die een arbeidersloon uitbetaald kreeg. Door het opmaken van de fictieve bestelbonnen zou de Staat voor meer dan SRD 60.000 zijn benadeeld.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!