Leilis: “Als begroting in maart niet wordt goedgekeurd, hebben wij een probleem”

leiles“Het hoofdstembureau is onder meer verantwoordelijk voor de afwikkeling van verschillende verkiezingsprocedures vanaf de sollicitatie van het stembureaupersoneel en rekrutering van colporteurs voor de distributie van stemkaarten tot de afhandeling van de procedures voor de kandidaatstelling, bewilliging van gekozen kandidaten en de dag der stemming. Als hoofdstembureau dienen zowel voorzitter als leden er zorg voor te dragen dat de verkiezingen correct en ordelijk verlopen. U zult er zorg voor moeten dragen dat de verschillende stembureaus die in de verschillende ressorten van uw kiesdistrict zullen worden opgezet, functioneren conform de wettelijke regels. En op de dag der stemming functioneert het hoofdstembureau als het voorportaal via welk de verkiezingsresultaten van het gehele kiesdistrict naar het Centraal Hoofdstembureau worden doorgeleid. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor de verwerking van de verschillende processen-verbaal van de stemopneming.” Zo instrueerde minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken gisteren de 10 voorzitters van de 10 hoofdstembureaus in de 10 districten bij hun beëdiging. De districtscommissarissen vallen onder het ministerie van RO en de dc’s zijn de voorzitters van de hoofdstembureaus. In die hoedanigheid heeft het ministerie van RO ook een monitoringsfunctie. De organisatie zelf ligt in handen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
“Onze taak als RO is in feite om mee te kijken hoe alles verloopt”, wist minister Stanley Betterson te vertellen aan Dagblad Suriname. “De voorzitters van de hoofdstembureaus hebben nu een legale basis en zij kunnen nu werken aan de voorbereidingen van de verkiezingen. Dat gebeurt binnen elk district”, besluit Betterson. Leilis ging ook in op de diepe en openlijke politieke betrokkenheid van dc’s in de partijpolitiek in relatie tot de gewenste onpartijdigheid die de functie van hoofdstembureauvoorzitter vereist. “Dit is al tig jaren zo. Regeringen komen, regeringen gaan en zij plaatsen hun eigen mensen. Wij moeten ermee leren leven, want het is altijd zo geweest. Het heeft goede vruchten afgeworpen, omdat wij altijd goede verkiezingen hebben georganiseerd. Ik ben voorstander van alle goede dingen en vind dit wel goed.”
Onafhankelijkheid OKB
Wat de onafhankelijkheid van het Onafhankelijk Kiesbureau betreft, wenst de minister niets te zeggen. “Dat is des regering en De Nationale Assemblee. Er moet nieuwe wetgeving komen. De regering zal nieuwe wetgeving moeten voorbereiden en aanbieden aan de assemblee”, vindt de minister. Over het algemeen staan de Surinaamse verkiezingen bekend als één van de duurste kiesprocessen in de wereld. De minister werd gevraagd hoe hij hiertegen kijkt. “Gaat u na, bij verkiezingen in Suriname heeft men nooit te klagen gehad. Het zijn de beste verkiezingen geweest. Als je geen geld ertegen aan gooit, ga je nooit de beste verkiezingen krijgen”, waren de overtuigende woorden van Leiles. “Tot op dit moment kunnen wij nog leven met de begroting van 2014. Maar natuurlijk komt er een tijd waarbij het opraakt. DNA begint in maart met de begrotingsbehandeling en wij hopen dat dit zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Als de begroting in maart niet wordt goedgekeurd, dan hebben wij wel een probleem”, aldus Leilis.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!