Dialoog voor bescherming zuidelijk Suriname

Dialoog voor bescherming Zuid-Suriname.1Goudwinning en houtkap vormen een directe bedreiging voor zowel de unieke ecosystemen als de lokale gemeenschappen in het ongerepte zuiden van Suriname. Conservation International Suriname gaat daarom op 16 februari 2015 samen met WWF Guianas, het Amazon Conservation Team en de Surinaamse overheid een dialoog aan met belanghebbenden om een gedeelde visie tot stand te brengen over de oprichting van een South Suriname Conservation Corridor. Het doel van de dialoog, die op 5 maart wordt afgerond, is om een brede consensus hierover te bereiken die in een gemeenschappelijke slotverklaring kan worden vastgelegd.
Belangrijke ecosysteemdiensten
Suriname is één van de groenste landen ter wereld, geïllustreerd door de laagste ecologische voetafdruk per inwoner. Het zuidelijke deel van Suriname heeft een aanzienlijke hoeveelheid natuurlijke rijkdom in termen van primair bos, biodiversiteit, zoetwatervoorraden en cultureel erfgoed. Een groot deel van het zuiden is onontgonnen en geïsoleerd. Echter, het isolement dat de zuidelijke ecosystemen van Suriname heeft beschermd, verdwijnt in toenemende mate door de vele reële bedreigingen zoals goudwinning en houtkap. De oprichting van een South Suriname Conservation Corridor (SSCC) dient ter bescherming van grote delen van ongerept tropisch bos met belangrijke ecosysteemdiensten gelegen in zuidelijk Suriname. Het koppelen van de SSCC met het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) zal uiteindelijk zorgen voor de bescherming van twee derde van Suriname’s hoofdwateren en een aantal van de meest ongerepte rivieren op aarde. Het grootste deel van het water in de rivieren van Suriname is afgeleid van deze brongebieden. Bescherming van dit gebied zal zorgen voor continuïteit in de aanvoer van schoon water en belangrijke voordelen opleveren voor het gebruik van water stroomafwaarts, met inbegrip van hernieuwbare energie, landbouw, toerisme, en drinkwatervoorzieningen. Tot slot zal de bescherming van het zuiden van Suriname het tegengaan van klimaatverandering ondersteunen.
Beleidsopties
Inmiddels heeft juridisch en wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden om beleidsopties te identificeren en om het toekennen van een beschermde status aan zuid Suriname vanuit een wetenschappelijk oogpunt te rechtvaardigen. Conservation International Suriname is meer dan 20 jaar actief met het bijdragen aan het voortbestaan van Suriname als het groenste land ter wereld. Dat doet ze onder meer door wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar ecosysteemdiensten en kennis beschikbaar te stellen aan beleidsmakers.

error: Kopiëren mag niet!