Reactie op redactioneel: Politiek en Cultuurbarbarisme

Geachte redactie,
Hierbij wens ik te reageren op uw redactioneel artikel van zaterdag 7 februari 2015 met als titel: ‘Politiek en cultuurbarbarisme’
Het artikel heeft als strekking dat de personen die de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) hebben “geliquideerd”, daarmee aan cultuurbarbarisme hebben gedaan.
Ter uwer informatie: de PSV is niet geliquideerd maar heeft een naamsverandering ondergaan. Dit is ook als zodanig opgenomen in de gewijzigde statuten, waarvan ik u hierbij een afschrift zend. Let u er ook op dat de oprichtingsdatum van de partij, namelijk 25 augustus 1946, niet is veranderd. Van liquidatie is er dus geen sprake en de rijke historie van de PSV blijft bewaard en gekoesterd ook onder de nieuwe naam.
Het besluit tot naamsverandering is genomen door de partijraad van de PSV, (waaronder ondergetekende en enkele anderen die vanaf de oprichting tot de partij behoren), na een grondige analyse van de positie van de partij. De redenen daartoe zijn velerlei. Ik noem hier slechts het feit dat de naam PSV de huidige generatie niet aansprak waardoor de aanwas van nieuwe, jonge leden gering was en het voortbestaan van de partij daardoor niet gegarandeerd was.
Het zou te ver voeren om de gekozen naam, Duurzaam Rechtvaardig Samenleven (DRS), hier uitgebreid te verklaren. Ik wil slechts volstaan met de opmerking dat deze naam tot uitdrukking brengt wat de volgende fase in het bestaan van de PSV inhoudt. Namelijk meer dan een “volkspartij”, maar een totale samenleving en meer dan “progressief” maar duurzaam en rechtvaardig. De heer Marica is door de PSV benaderd om samen met ons richting en inhoud te geven aan deze nieuwe visie en hij doet dat tot nu toe op uitstekende wijze.
Het redactioneel artikel draagt de naam: politiek en cultuurbarbarisme. Echter wordt in de inhoud slechts aandacht besteed aan de cultuurhistorische waarde van de PSV. De partij wordt besproken als een historische curiositeit die bewaard moet blijven voor het nageslacht. Aan het feit dat de partij de afgelopen 34 jaar (sinds 1980) niet in staat is geweest om haar politieke doelstellingen ook maar enigszins te realiseren, wordt totaal geen aandacht besteed. Voor ons is de PSV in de eerste plaats een politieke organisatie die de pretentie heeft een rol van betekenis te spelen in de Surinaamse politiek. Dit was ook de intentie van de oprichters 68 jaar geleden en wij zijn nog steeds trouw aan dit streven. De beginselen van de partij zoals geformuleerd door de eerwaarde Pt. J. Weidman zijn allemaal terug te vinden in de beginselverklaring van DRS.
Het redactioneel artikel probeert de indruk te wekken alsof het een pleidooi voor de PSV is, maar in feite is het slechts een onterechte aanval op onze organisatie.
Ik vraag mij af waar de PSV, thans DRS, dit aan te danken heeft.
Namens vele oprechte PSV’ers
Emile L.A. Wijntuin

error: Kopiëren mag niet!