Ambtenaren kandidaat stellen schept chaos!

‘Ik bemoei niet of ik wil niet bemoeien met politiek,’ horen wij vele personen zeggen. Maar als ze toch gaan stemmen, zijn ze medeverantwoordelijk voor wat daarna gebeurt. DNA-leden vinden SRD 15.000,00 per maand te weinig voor een voltijdse baan, zonder zich af te vragen hoe anderen met de huidige kinderbijslag, AOV of het minimumloon moeten rondkomen. Driekwart van Suriname denkt dat corruptie niet te bestrijden valt en dat geen enkele politieke partij dat ook zal gaan doen. Met andere woorden, driekwart van onze samenleving denkt dat het kwade niet te overwinnen is. Hoe moeten onze kinderen, dus de toekomst van morgen, onder deze omstandigheden dan gedijen?
Omgekeerde baas- knecht-verhouding
Deze zienswijze dat het kwade overwint, is mede gecreëerd en gevoed door onze politiek-bestuurlijke geschiedenis. Van oudsher selecteren politieke partijen in het algemeen hun kandidaten voor de algemene verkiezingen namelijk op basis van blinde loyaliteit, volgzaamheid, en omkoopbaarheid, waarbij de voorzitters op eerste plaats van de verkiezingslijsten komen te staan. Ziedaar de bron van de omgekeerde baas – knecht verhouding tussen de regering en DNA, ondanks DNA grondwettelijk de hoogste wil van ons volk vertegenwoordigt. In plaats van haar toezichthoudende, controlerende en corrigerende taken aangaande het regeringsbeleid naar behoren te vervullen, wordt DNA gedirigeerd door de regering. Daarnaast worden er overwegend ambtenaren op de verkiezingslijsten geplaatst, die meerdere functies op na houden. Hierdoor wordt werkloosheid gestimuleerd met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals armoede, criminaliteit, prostitutie, etc. Anders geformuleerd, wanneer je op een ambtenaar stemt, steel je van je zelf omdat met je belastinggelden wordt gecorrumpeerd; steel je van het volk, aangezien dat ten koste gaat van veel potentiële banen; en help je de overheid stelen en de werkloosheid vergroten. Deze illegale verhouding tussen de regering en DNA, alsook de effecten hiervan, tasten al decennialang het vertrouwen in de politiek en in politici van steeds meer burgers verder aan.
Versplintering gevestigde orde
Om deze lucratieve gevestigde en verstarde orde te kunnen handhaven, worden allerlei monsterverbonden bekokstoofd. Deze monsterverbonden en hun napraters zullen dan ook schreeuwen over zogenaamd stemmenverlies, en wel met klinkende holle frasen zoals: ‘No lasi yu sten.’ Niets is minder waar. Nieuwe politieke partijen geven juist blijk van de wens om mondig, kritisch, onafhankelijk en in vrijheid te willen leven, wat een moeizaam proces is. Als nieuwe politieke partijen echter, ambtenaren kandidaatstellen en hun voorzitters op de eerste plaats van de verkiezingslijsten plaatsen, zal de politieke verloedering en het wantrouwen blijven toenemen, en ons land op den duur ten ondergaan.
Kiezers hoofdverantwoordelijk
De droom van elke burger is om bestuurders en volksvertegenwoordigers te hebben die optimaal hun belangen dienen. De realisatie van deze droom is voornamelijk afhankelijk van de controlemechanismen en zekerheidsmaatregelen (zie www.pvp.sr), waarvoor U als kiezers hoofdverantwoordelijk bent – of U nou stemt of niet.
Dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij

error: Kopiëren mag niet!