Suriname voorzitter van Integrale Ontwikkeling Raad OAS

De vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Niermala Badrising, werd op 2 februari voorzitter van de Inter-Amerikaanse Raad voor Integrale Ontwikkeling (CID). De ceremonie vond plaats op het hoofdkantoor van de instelling in Washington, DC. In aanwezigheid van de secretaris-generaal van de OAS, José Miguel Insulza, de assistent secretaris-generaal Albert Ramdin, en diverse vertegenwoordigers en autoriteiten van de lidstaten, kreeg ambassadeur Badrising de leiding van de Raad van de permanente vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago, ambassadeur Neil Parsan. Bij het overdragen van zijn functie herinnert de voorzitter, ambassadeur Parsan zich dat ‘als de lidstaten van de OAS, hebben we allemaal toegezegd om te werken voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van al onze volkeren. Het is onbetwist dat de ontwikkelingsagenda van fundamenteel belang is voor de toekomstige stabiliteit en het succes van onze halfrond.’ Badrising als de nieuwe voorzitter van het CIDI, die ook de voorzitter van de Permanente Raad van de OAS is, zei dat in haar termijn drie specifieke aspecten een bijdrage zullen leveren. Ten eerste, in lijn met de positie van haar regering dat de mens het middelpunt is van alle ontwikkelingsactiviteiten, zou ze de toegang tot kwalitatief goed onderwijs verhogen. Ten tweede, zei de ambassadeur, dat ze haar mandaat zal aanpassen aan het werk van de vorige voorzitter in de ondersteuning van het concurrentievermogen van micro-, kleine en middelgrote bedrijven. Ten derde, voegde ze eraan toe zich te richten op de problematiek van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.
Het CIDI rapporteert rechtstreeks aan de Algemene Vergadering en is bedoeld om de samenwerking tussen de lidstaten voor de bevordering van de integrale ontwikkeling en in het bijzonder om te helpen extreme armoede uit te bannen. De Raad is samengesteld uit alle lidstaten die bijeen in gewone, bijzondere, gespecialiseerde en / of sectorale bijeenkomsten zijn.
Ambassadeur Neil Parsan vertelde dat tijdens de eerste zes maanden van zijn termijn, drie ministeriële bijeenkomsten werden gehouden: in cultuur, toerisme en concurrentievermogen. Hij herinnerde eraan dat zijn periode als voorzitter was gericht op de ondersteuning van kleine, micro en middelgrote bedrijven; innovatie en business development en de ontwikkeling van het personeelsbestand. Ter afsluiting zei ambassadeur Parsan dat het een genoegen voor hem was dit proces te hebben geleid in de tweede helft van 2014 en hij blijft zich standvastig inzetten voor het werk dat ons meeneemt langs het ontwikkelingspad voor een betere toekomst voor een ieder. Ambassadeur Badrising, feliciteerde de vertrekkende voorzitter voor zijn “vastberadenheid, visie en geest” in het bevorderen van de integrale ontwikkeling tijdens zijn termijn. Ze zei dat “de regering van Suriname toegewijd is aan het werk van CIDI met een hoge geest van betrokkenheid en actie. Daarnaast zei ze dat haar land integrale ontwikkeling pragmatische zou aanpakken gericht op de omstandigheden, behoeften en prioriteiten van de lidstaten. Ceremonie werd ook bijgewoond door de uitvoerend secretaris voor de integrale ontwikkeling van de OAS, Sherry Tross.

error: Kopiëren mag niet!