Oemrawsingh: “Panka bevestigt vriendjespolitiek van NDP-regering”

Oemrawsingh.1“In Suriname hebben sommige politici de lelijke gewoonte om uit te halen naar collega politici of tegenstanders wanneer het hun goed uitkomt. De objectiviteit, maar bovenal de eerlijkheid in politiekvoering wordt stoffig totdat in dit geval Pahlad en Cheung het vertrouwen opzeggen in de NDP-coalitie. De fractieleider van de NDP voelt zich –nu pas- geroepen om de samenleving te vertellen dat CharlesPahlad miljoenen voordeel van de regering Bouterse heeft gehad.” Dit zegt SunilOemrawsingh, secretaris van de Nationale Partij Suriname (NPS), naar aanleiding van de uitspraken van de fractievoorzitter van de NDP, Ricardo Panka, in de Dagblad Suriname van gisteren. “Panka geeft aan dat Pahlad juist vanwege zijn positie in de NDP zaken gemakkelijker heeft kunnen regelen. Hiermee bevestigtPanka als fractieleider NDP in DNA dat, zolang je loyaal blijft aan de partij, je flink mag stoeien met landsgelden en dat decontrolerende functie en het anticorruptiebeleid van DNA ondergeschikt gemaakt worden aan vriendjespolitiek.”
Oemrawsingh heeft op de laatstgehouden wijkvergadering van de NPS te Rainville zijn gehoor breedvoerig aangegeven hoe desastreus het beleid van deze regering is. Hij gaf daarbij aan dat het treinproject van de regering een populistisch plan is dat uit de lucht is komen vallen. “Wat wij nu zien, is dat de regering achteraf, na een unilateraal genomen besluit, de samenleving het project door de keel wil drukken. Achteraf worden burgers geconfronteerd dat hun eigendommen zullen worden verruild met andere tegemoetkomingen. Hetzelfde wanbeleid zagen wij bij het grondenrechtenvraagstuk, toen de burgers hebben gewezen op hun historische en verdragsmatige rechten op gronden en de president hen de deur heeft gewezen op Colakreek. Zo een groot treinen/tramproject van ruim Euro 130 miljoen wil zij 6 maanden voor de verkiezingen aan ons presenteren. Het betekent dat de huidige regering de volgende regering, welke het dan ook moge zijn, willens en wetens opzadelt met een schuld van 130 miljoen. Er is geen ethiek in dit beleid, maar dat is wishful thinking uiteraard”, zei de NPS’er.
“De fractieleidervan de NDP beseft te weinig dat deze opportunistische politiekvoering het geloof van de burger in de politiek verder doet afnemen.De samenleving moet dit gedrag van politici afstraffen.Overigens is het voor de samenleving meer dan duidelijk dat tijdens deze regeerperiode de corruptie welig getierd heeft en dan ook nog zo openlijk zonder enige vorm van schaamtegevoel.In herinnering wordt gebracht de reprimande van de minister van OW toen hij zijn kantoor voor een absurd hoog bedrag had gerenoveerd, de grondverkrijging van DNA-lid Abdoel enonderministerGopie en vele andere zaken die rieken naar vriendjespolitiek en corruptie. En nu bevestigt de fractievoorzitter dan eindelijk zelf ook dat deze politici voordelen trekken uit hun lidmaatschap aan de NDP. Als Pahlad bij de NDP was gebleven, hadden wij hier niets over gehoord”, aldus Oemrawsingh.

error: Kopiëren mag niet!