Hoe kun je ongestraft stelen?

Hoe kun je ongestraft stelen? Door in een bepaalde positie te zitten en bijna alles te kunnen doen en laten wat je maar wilt, waarbij je door een ieder van allerlei ontoelaatbare praktijken beschuldigd kunt worden, en toch niet kunt worden afgezet. Zoals onze politieke geschiedenis over het algemeen heeft laten zien, zijn soortgelijke omstandigheden ook van toepassing op het direct en indirect functioneren van de president en de vicepresident van de republiek Suriname. Er is namelijk nog steeds geen afzettingsprocedure. Onze geschiedenis leert ook dat de Rekenkamer, die de overheidsbestedingen moet controleren op doelmatigheid en rechtmatigheid, machteloos is wegens onder andere het ontbreken van een vervolgingsbevoegdheid. Het feit dat DNA leden meerdere functies op na mogen houden, is eveneens corruptief gebleken en heeft eigenmachtig handelen gefaciliteerd. Met andere woorden, ons politieke systeem wordt gekenmerkt door het ongecontroleerd kunnen uitoefenen van politiek-bestuurlijke macht of het kunnen monopoliseren van macht zonder controlemechanismen. Aangezien wij geen pre-electorale verkiezingen kennen bij het kandideren van personen voor de algemene verkiezingen, geschiedt de kandidaatstelling niet objectief en dus evenmin zonder wederdiensten. Corruptie en dictatuur blijken aldus ondenkbaar te zijn vanaf de wijze van kandideren van personen tot aan het besturen van ons land. Denk maar aan de typisch politieke termen zoals doofpot, zwijgplicht, verraad, terugroeprecht en overloper, die niet thuishoren in een democratische rechtsstaat.
Systeem van Checks and Balances
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, gaan regeringsleiders en politici ook nog op zoek naar particuliere investeerders en deze zelfde lieden willen ons doen geloven dat zij corruptie wensen te bestrijden. Na puspusi luku merki. Het gevolg is dat de overheid concurreert met de private sector, waardoor de werkloosheid eronder lijdt en de overheid deels zelf moet dienen als opvangcentrum. Het lage- en middenkader is mede hierdoor doodgebloed, dus geen productiediversificatie meer, en de criminaliteit en prostitutie zijn toegenomen. Door het verliezen van chantage- en corruptiegelden zijn de monetaire stabiliteit en de financiering van de sociale wetten evenzeer in gevaar gebracht. Deze wantoestanden gelden voor het hele land. Districten komen maar niet tot ontwikkeling door zogenaamde machtsdeconcentratie, wat impliceert dat districtscommissarissen niet rechtstreeks gekozen mogen worden. Politieke partijen, die niet propageren dat zij dit soort structurele veranderingen als topprioriteit stellen, verdienen uw stem niet, tenzij u dezelfde film wilt zien met misschien andere acteurs. Kies daarom voor een politieke partij met een progressief-verheffend draaiboek dat – primair via gewijzigde en toegevoegde structuren en instituties – goed bestuur, rechtszekerheid en duurzame ontwikkeling voor een ieder garandeert.
Narcistische Psychopathie
Alleen de Almachtige is zaligmakend, terwijl wij als mensen blootstaan aan verleiding. Door ons te laten leiden door demagogie in plaats van ons te concentreren op de werking van het systeem van checks and balances, lopen wij dientengevolge het gevaar een voedingsbodem te scheppen voor narcistische psychopaten met megalomanische trekken.
Dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter PVP

error: Kopiëren mag niet!