Dc doet wat TCT niet wil en kan

Aan de Sub-Saharaanse toestanden bij de zogenaamde Albina taxi’s en de back track route moet inderdaad een einde komen. Daarvoor heb je kennelijk ook dc’s nodig die willing zijn. De situatie aan de Waterkant/Heiligenweg is al enige tijd heel onoverzichtelijk en zelfs gevaarlijk. Dienstverleners concurreren onbeschaafd met elkaar, men beschouwt elkaar als vijanden en vaak genoeg komen ze dan ook nog uit hetzelfde district. Er wordt getrokken aan passagiers, er wordt onderling gevochten. Als gezegd wordt dat het een vrijgevochten boel is op deze plek, dan is het niet overdreven, zelfs mild uitgedrukt. Concurrenten staan elkaar naar het leven. Toeristen belanden ook op deze plek om een taxi te pakken richting Marowijne, burgers vermijden de plek als de pest. De heersende situatie kan onder milieuvervuiling worden gebracht. Het beeld dat toerusten hier krijgen van Suriname is misplaatst, want grote delen van Suriname zijn niet zo. Wat men meemaakt bij de Albina taxi’s wordt vaak ook gepost op blogs die toeristen en studenten eropna houden over hun verblijf in ons land. De situatie wordt soms hilarisch gebracht, zoals men een bananenrepubliek zou bespreken. Wat er bij de Albina taxi’s gebeurt, is geen onderdeel van het dagelijks nieuws; alles wordt onderling afgehandeld, het is net een ondoordringbare enclave met een eigen hiërarchie en regime aan de rand van een toeristisch gebied. Het probleem van de Albina taxi’s is al geruime tijd als een probleem bekend bij de Surinaamse regering. Men is heel vaak terughoudend geweest om het kind bij de naam te noemen; men wil niet komen aan de broodwinning van een groep burgers die risico loopt. Men heeft het heel vaak gebracht onder de noemer van ‘ordening van het taxiwezen’’ die in wezen wel ruimer is dan alleen de Albina-taxi-problematiek. Het ministerie van TCT zit al geruime tijd (zeker vanaf 2010: al ca 15 jaar lang) in handen van Marowijne-gerelateerde partijen. TCT heeft heel vaak op de agenda gehad de ordening van het taxiwezen. De taak van TCT is immers zorg te dragen voor het transportwezen alsmede het openbaar vervoer en het toezicht daarop. Opmerkelijk genoeg is dat het TCT in al die 15 jaren niet gelukt is om het taxiwezen te ordenen. Er zijn ook geen pogingen ondernomen. In het Ontwikklingsplan 2012-2016 staat dat de regering ‘ in deze planperiode’ hoge prioriteit zal geven aan de ordening van het taxiwezen. Onder de paragraaf ‘toerisme’ wordt ook melding gemaakt van de ordening van het taxiwezen. Het bus- en taxiwezen in de binnenstad zullen, mede met het oog op het toerisme, geordend moeten worden, staat in het verkiezingsprogramma van de Megacombinatie voor 2010-2020. In de regeringsverklaring Kruispunt staat niets specifiek vermeld omtrent de ordening van het taxiwezen. In het regeerakkoord was de ordening van het openbaar vervoer c.q. het taxiwezen geen punt van prioriteit. TCT heeft tot nu toe geen vorderingen geboekt, maar wat zijn de plannen voor het laatste jaar in de conceptbegroting? “In deze beleidsperiode is het van belang dat het wegtransport verder gereguleerd wordt. Dit doel zal gerealiseerd worden middels, het ordenen van het openbaar vervoer en het maken en implementeren van beleid met betrekking tot het taxiwezen en goederenvervoer over de weg. Transport is de levensader van elke economie en moet gegarandeerd en betaalbaar zijn voor een ieder. Bus- en taxitransport….. zijn hier onderdeel van.” Dat staat steevast in nagenoeg alle begrotingen van TCT zeker de afgelopen 4 jaar. Dat is copy paste elk jaar weer zonder dat er follow-up is wat het taxiwezen betreft. ‘In deze regeerperiode streeft het Ministerie er naar het openbaar vervoer volledig te ordenen. Hierbij zal wet- en regelgeving worden geformuleerd en waar nodig aangepast. Middels wetenschappelijk onderzoek, zal de verdere herstructurering en regulering van het taxi vervoer plaatsvinden.’ Dit wordt al 4 jaar gekopieerd en geplakt van de ene begroting naar de andere, zonder een halve centimeter vordering. Opmerkelijk – en de verklaring dat concrete maatregelen op TCT uitblijven – is dat er gewoonweg geen geld is uitgetrokken voor een concrete actie op dit stuk in de begroting, zoals het doen van onderzoek, het instellen van een platform voor sociaal dialoog en een permanent instituut voor monitoring en inspraak, het formuleren van een strategisch plan en het evalueren, bijstellen en formuleren van wetgeving waarin de rechten, plichten en bevoegdheden duidelijk worden opgenomen. Dus er is nog steeds geen concreet plan bij TCT te zien op de begroting om het taxiwezen te ordenen. Dat betekent dat er op TCT er structureel geen politieke wil aanwezig is geweest om het taxiwezen te ordenen en in het bijzonder de chaos aan de Waterkant/Heiligenweg.
Aangezien de politieke TCT-minister de chaos laat voortduren, omdat hij het electoraat niet woest kwaad wil maken, is het de nieuwe dc nu die de koe bij de horens vat. Hij pakt de zaak heel beschaafd en georganiseerd aan. Eerst heeft hij overleg gevoerd en de communicatielijnen houdt hij open. Daarna gaat hij heel duidelijk, heel simpele afspraken maken en instructies geven vanuit zijn wettelijke bevoegdheid en plicht van ordening. Daarna zal hij de zaak dirigeren naar een heel nette locatie in de stad met meer ruimte voor passagiers en de taxi’s. Vervolgens zal hij onverbiddelijk optreden als burgers de huidige locatie nog steeds zullen willen gebruiken en herrie zullen schoppen. Uiteraard zal de dc steeds afstemmen met TCT die tot nu toe niet bereid is geweest om de zaak aan te pakken. We geven de dc op dit stuk alvast een pluimpje en TCT een rode kaart. De ordening van het taxiwezen is een voorbeeld van hoe in Suriname de politieke groepsbelangen veel hoger geplaatst worden dan het algemeen belang.

error: Kopiëren mag niet!