Directie ‘s Lands Hospitaal meent niet vakbondonvriendelijk te zijn

frontDe directie van ‘s Lands Hospitaal wijst erop dat de prikactie op 19 januari in het ziekenhuis, geleid door een nieuwe ‘concurrerende’ vakbond die strijdt met de huidige vakbond voor de belangen van de werknemers, niets te maken heeft met de door de vakbondsvoorzitter genoemde toelages, maar puur om erkenning. Het personeel van ‘s Lands Hospitaal is volgens de directie op 18 januari 2015 in een schrijven door de directie op de hoogte gesteld van de uit te keren toelages. In de informatie, getekend door waarnemend directeur Bernhard Abia, wordt aan de werknemers beloofd dat de kledingtoelage uiterlijk 24 januari 2015 zal worden uitgekeerd. De prestatietoelage wordt naar zeggen van de directie uitbetaald in de eerste week van maart 2015. Deze afspraken kwamen de directie en het bestuur van de Bond van het Personeel ‘s Lands Hospitaal (BPLH) op 15 januari 2015 overeen. Eerder vond er op 6 januari een meeting plaats van de directeuren van de overheidsziekenhuizen om de financiële situatie te bespreken. Op 9 januari 2015 vroegen de directeuren schriftelijk aan de vicepresident om de ziekenhuizen tegemoet te komen om de liquiditeitstekorten over de maanden januari en februari 2015 te kunnen overbruggen. Op maandag 12 januari 2015 vroeg de directie de vakbond om geduld voor uitbetaling van de toelagen en het resultaat van het onderhoud met de vp af te wachten. Op 14 januari zijn de directeuren geïnformeerd door de vp, waarna de afspraken met de vakbonden zijn gemaakt. In het schrijven vroeg Abia om de arbeidsrust te bewaren en de schouders gezamenlijk onder het werk te blijven zetten.
Abia maakt duidelijk dat hij niet vakbondonvriendelijk is. Integendeel is hij er grote voorstaander van dat de belangen van de werknemer behartigd worden. Hij heeft dit graag op een gestructureerde wijze, waarbij voor de directie duidelijk is wie de erkende vertegenwoordiger van de werknemers is en dus als gesprekspartner zal dienen. Op dit moment wordt het bestuur geleid door waarnemend voorzitter Iwan Weeks.
De ‘concurrerende’ bond, onder leiding van Antoon Grunberg, is op eigen verzoek op verschillende dagen ontvangen door het stichtingsbestuur. Die meetings hadden geen formeel karakter. Brieven vanuit ‘de dwingende bond’ hebben de directie en daarna het stichtingsbestuur bereikt. Toen brak er een periode aan, waarbij de naam van degene die in eerste instantie tekende als voorzitter, werd gewijzigd in de naam van degene die zich momenteel voorzitter noemt. Tevens werd gebruikgemaakt van stempels met de aanduiding BPLH-NW, maar al gauw stopte men daar ook mee.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!