OW start met vuilophaal Nickerie

Openbare Werken start met vuilophaal in Nickerie.1
Openbare Werken start met vuilophaal in Nickerie.2Maandag is de vuilophaal door het ministerie van Openbare Werken (OW) in samenwerking met districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh van start gegaan in Nickerie. Volgens sectiehoofd van OW regio West, Charles Perk, wordt voorlopig slechts huisvuil opgehaald. In het ressort Wageningen is het ministerie van Regionale Ontwikkeling belast met de vuilophaal. In de overige ressorten heeft het ministerie van OW aannemers ingezet. De vuilophaal zal geheel gratis geschieden. Volgens Perk zal het vuil gedumpt worden op de nieuwe vuilstortplaats te Southdrain. De voor de opruiming bestemde groene vuilniszakken kan men verkrijgen in alle winkels. Voorlopig zullen andere vuilniszakken nog toegelaten worden. Perk benadrukt dat het vuil in zakken geplaatst moet worden.
De maatregel is niet doorgevoerd Verder voor grofvuil. Per ressort zal de vuilophaal twee keer per week plaatsvinden. Perk hoopt dat het probleem van vuilophaal hiermee opgelost zal zijn en dat de bermen en kanalen in Nickerie nu schoon worden. Districtscommissaris Joeloemsingh attendeert de burgers erop om de dagen van de vuilophaal in hun ressorten bij te houden. De groene vuilniszakken zijn voor SRD 0.60 per stuk verkrijgbaar. Hij waarschuwt de winkeliers om zich te houden aan de prijzen. Volgens de burgervader was het noodzakelijk om een stuk terrein te Southdrain te maken tot vuilstortplaats, omdat de stortplaats te Zeedijk niet goed ligt. De dc verwacht dat Nickerie nu schoner wordt.

error: Kopiëren mag niet!