Boeren krijgen beloofde NPK-mest

StartNa de distributie van de NPK-mest in Saramacca is het komende maandag de beurt aan Nickerie. De boeren kunnen met hun bonnen terecht om hun meststoffen af te halen bij de loods aan de Fredericiweg, Nickerie.
De verdeling van deze meststoffen is een deel van het akkoord dat in september 2014 werd gesloten tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de boerenorganisaties. Vanwege de toenmalige lage opkoopprijs van padie, was de regering akkoord gegaan de boeren te compenseren voor SRD 480 per hectare. Verder was er beloofd om op termijn meststoffen te verstrekken. Ook deze belofte is door de LVV -minister ingelost.
Volgens LVV -coördinator Regio West, Guido Van der Kooye, zullen meer dan 1500 grote en kleine boeren in aanmerking komen. De specie die nu verstrekt wordt, bevat meer voedingsdelen voor de bodem, dan de ureum die doorgaans gebruikt wordt in de rijstsector. De NPK bevat zoals ureum, niet alleen stikstof, maar ook fosfaat, kalium en zorgt ervoor dat uitgeputte gronden weer goed gebruikt kunnen worden met een hoge opbrengst als resultaat.
Vanwege de beperkte middelen is er besloten om een zak meststof per hectare te verstrekken.

error: Kopiëren mag niet!