Ismanto Adna: ‘Volledig opnemen werknemers NIS is duur’

Minister Ismanto Adna
Minister Ismanto Adna
De Antony Nesty Sporthal wordt beheerd door een stichting. Het ministerie heeft destijds alle sporthallen van de Staat onder stichtingen gebracht. Hierdoor moesten ze overleven met de minimale steun. De werknemers willen dat ze in het bezoldigingssysteem van de overheid worden opgenomen. Dat betekent vrij vertaald dat ze ambtenaar willen worden.
Als de Staat dat gaat doen, zal het voor meer problemen kunnen zorgen, want dan volgen alle anderen die zich zullen beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De lonen van de werknemers moet het stichtingsbestuur oplossen. Het bestuur kiest de weg van de minste weerstand en stuurt ze naar de Staat.
Stichting mag geen winst maken
Met een stichting probeer je een instituut van de Staat weg te doen, zodat het onafhankelijk kan functioneren. Hierbij moet de balans van inkomsten en uitgaven goed in de gaten worden gehouden. Een stichting mag geen winstoogmerk als doel hebben. Een stichting wordt geacht een maatschappelijk doel na te streven waarvoor de kosten en de inkomsten in balans moeten zijn. Dit zal niet als bedrijf, maar wel bedrijfsmatig moeten geschieden.
Nieuw bestuur voor NIS
De NIS-stichting ressorteert onder het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Deze stichting mag de hal bedrijfsmatig runnen. ‘Er is nu een minimumloon bepaald voor de werknemers en werkgever en ze zouden zich ook daaraan moeten houden. Er moet tenminste daarin worden voorzien. Aan de andere kant moet aan de inkomsten worden gewerkt. De meeste overheidsstichtingen hebben twee soorten inkomsten. Of je doet het vanuit de tarievenkant of je doet het vanuit de subsidie. Maar je kan ook naar sponsoring op zoek gaan’, legt de minister uit. De managementstijl van NIS moet naar zeggen van de minister drastische wijzigingen ondergaan. ‘Ik ben ook bezig een nieuw bestuur te benoemen, zodat NIS goed aangestuurd kan worden.’
Opname in het ambtenarenapparaat
‘Er zijn natuurlijk alternatieven die we moeten uitwerken. Alles heeft een kostenplaatje. Er zullen alternatieven moeten worden uitgewerkt voor de werknemers. Of we gaan ze subsidiëren, of we nemen ze op binnen het ambtelijke.’ Het volledig opnemen in het apparaat zal volgens de minister de Staat meer kosten. ‘De onderhandelingen zijn nog gaande en wij moeten nog alternatieven uitwerken’, aldus de minister.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!