‘PVF zal nu functioneren onder paraplu NPS’

PVF-voorman Soedeschand Jairam en NPS-voorzitter Gregory Rusland bekrachtigen de samenwerking (foto: Ruben Hanoewant)
PVF-voorman Soedeschand Jairam en NPS-voorzitter Gregory Rusland bekrachtigen de samenwerking (foto: Ruben Hanoewant)
De samenwerking tussen de Nationale Partij Suriname (NPS) en de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) is gisteren formeel bekrachtigd. Volgens voorzitter Gergory Rusland van de NPS houdt de samenwerking, die tot 2020 duurt, in dat de partij van voorzitter Soedeschand Jairam voortaan onder de paraplu van de NPS zal functioneren. ‘In DNA-verband zal de PVF onder de NPS-fractie functioneren’, stelde Rusland. Voor zowel Rusland als Jairam was de plechtigheid een bijzonder moment, omdat zij elkaar na lange onderhandelingen eindelijk hebben kunnen vinden. Beide partijen streven duurzame ontwikkeling na, waarbij de agrarische sector een belangrijke rol te vervullen heeft. Volgens Jairam is dit één van de grootste redenen waarom besloten is om in zee te gaan met de groene partij. De partijen zullen zich landelijk, maar in het bijzonder in Nickerie en Saramacca, inspannen om het meeste voor de komende verkiezingen te halen. Wat de NPS betreft, zegt Rusland dat hij altijd open staat voor een nog intensievere samenwerking. Als de huidige samenwerking goed verloopt, kijkt hij ernaar uit dat de PVF uiteindelijk opgaat binnen zijn partij. Jairam vindt echter dat zo een stap zeker zal afhangen van de omstandigheden waarin de partij zich op dat moment zal bevinden. Het huidig model typeert hij als te zijn een efficiëntere en effectievere samenwerking, waarbij de PVF haar identiteit kan behouden. De samenwerkingsovereenkomst geeft volgens hem ook duidelijk aan dat er regelmatig overleg tussen beide partijen zal plaatsvinden om misgelopen zaken te bespreken.
Beide partijvoorzitters vinden dat de samenwerking een basis legt om sterk de verkiezingen in te gaan. Volgens Rusland moet de samenwerking niet gezien worden in het kader waarbij de PVF haar identiteit en onafhankelijkheid verliest. Volgens hem is het de bedoeling dat de samenwerking en ondersteuning wederzijds zal geschieden. Tijdens de verschillende spreekbeurten werd duidelijk de nadruk gelegd op het belang van de strijd bij de verkiezingen. ‘Wij moeten ons klaarmaken om gezamenlijk werkzaamheden uit te voeren in Suriname en om ervoor te zorgen dat we zaken die niet op spoor zijn, weer op spoor kunnen krijgen’, stelde Rusland.
Te vroeg om Jairam op DNA-lijst te plaatsen
Rusland benadrukt dat hij het nog te prematuur vindt om nu al aan te geven welke kandidaten van de PVF, zowel in Saramacca en Nickerie, als kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA) bij de verkiezingen van mei 2015 geplaatst zullen worden. Volgens hem zijn de zeven partijen van de combinatie (VHP, NPS, BEP, PL, KTPI, SPA en DA ‘91), waarin de NPS ook zit, nog bezig met de onderhandelingen om de verschillende posities te verdelen. Enkele van de partners zijn al content met de verdelingen die zij hebben gehad. Anderen blijven nog onderhandelen over hun positie. Wanneer de afspraken daar rond zijn, zal de NPS-leiding met de leiding van de PVF praten om te bepalen wie waar geplaatst zal worden. Jairam heeft in een eerder stadium aan de krant gezegd dat hij wel uitkijkt naar de toewijzing van een plek op de lijst van het mammoetblok. Volgens Jairam heeft zijn partij in de afgelopen jaren duidelijk bewezen een sterke achterban te hebben in zowel Saramacca als Nickerie. Hij weet dus dat zijn partij een toegevoegde waarde zal hebben voor de groene partij. De PVF’er heeft bij de afgelopen onderhandelingen steeds aangegeven dat zijn partij haar identiteit wilde behouden. Zo zijn eerder ook gesprekken gevoerd met delen binnen de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens de PVF’er waren deze gesprekken gevoerd op grond van het feit dat de PVF enkele jaren samen met de NDP in de oppositie heeft gezeten en er hierdoor altijd een goede verstandhouding is tussen de twee partijen. Halverwege de gesprekken kreeg Jairam het gevoel dat de paarse partij een bepaalde policy heeft, waarbij zij voorstander zijn van het opgaan van andere partijen in de NDP. Daarom zijn toen de gesprekken stopgezet, omdat de doelstellingen van de PVF veel belangrijker waren. Jairam benadrukt dat het om informele gesprekken ging, waarbij de leiding van de NDP niet aanwezig was. Jairam heeft van 2005-2010 al gefungeerd als lid van het parlement. Daarna is hij in 2012 benoemd tot directeur van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (Adron). In december 2014 werd hij medegedeeld dat zijn contract bij het rijstonderzoeksinstituut niet meer zou worden verlengd.
FR

error: Kopiëren mag niet!