Boeren Uitkijk- en Erfpachtpolder bundelen zich

De landbouwers en de boeren van Uitkijk- en Erfpachtpolder in het ressort Jarikaba, Saramacca, hebben zich onlangs gebundeld tot een boerenorganisatie, genaamd Boerenorganisatie Uitkijk- en Erfpachtpolder. Het ligt in de bedoeling dat alle activiteiten van de boeren in dit ressort in kaart gebracht worden, waardoor men een betere dialoog kan voeren met betere perspectieven voor de boeren. Deze organisatie zal in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de boeren bijstaan met adviezen, vorming en ontwikkeling, begeleiding en ondersteuning, waardoor de productie verhoogd kan worden.
Aangezien land- en tuinbouwers een permanente nood hebben aan actuele informatie en bijscholing, zal de organisatie ervoor zorgen dat zij een uitgebreid aanbod krijgen. Een duidelijk voorbeeld hierbij kan genoemd worden de global warming. De leden kunnen adviezen inwinnen bij de organisatie over verschillende onderwerpen op landbouwgebied. Het dienstbetoon van de organisatie is gratis.
De contactpersoon van de boerenorganisatie, R. Jewlal, zegt dat de polders zeker al meer dan 30 jaren bestaan en er sindsdien ook landbouwwerkzaamheden worden verricht. Dankzij de waterpomptanken van India lopen de polders zeer zelden onder water, maar dit kan niet gezegd worden van de infrastructuur. De slechte staat daarvan zorgt ervoor dat de productie minder wordt en er dus ook verlies is voor de landbouwers. Er dient ook gekeken te worden naar de toekomst van de polders. De boerenorganisatie is van plan om met het ministerie van LVV een gesprek te voeren om zaken verder te kunnen uitwerken. De landbouwers gaan werken aan de verbetering van de gewassen. De boeren hebben te kampen met diefstal van groenten. Dit probleem dient serieus genomen te worden.

error: Kopiëren mag niet!