Agro Vision 2030 voor ontwikkeling agrarische sector

Wim Bajnath, voorzitter van de Landbouwcooperatie Kwatta, verzorgt een presentatie (foto: Kevin Ngadimin)
Wim Bajnath, voorzitter van de Landbouwcooperatie Kwatta, verzorgt een presentatie (foto: Kevin Ngadimin)
De Verenigde Hervormingspartij (VHP) heeft vrijdag de Agro Vision 2030 Conferentie gehouden in het Lalla Rookh-gebouw. De conferentie, die werd gehouden in het kader van het 66-jarig bestaan van de VHP, had de bedoeling om een oplossingsmodel te presenteren voor de agrarische sector. Het thema van de dag was ‘Het garanderen van de groene, innovatieve en duurzame productie van kwalitatief, veilig en gezond voedsel, in voldoende kwantiteit voor het volk van Suriname en vergroting en verbreding van het nationaal inkomen door export’. Gebaseerd op het thema werden er door verschillende sprekers lezingen gehouden. Ook partijvoorzitter Chadrikapersad Santokhi richtte een woord tot de aanwezigen.
Import agrarisch producten groter dan export
Arthur Zalmijn, die in 1991 minister van LVV was in het kabinet Kraag, hield een spreekbeurt met als onderwerp ‘Ordening en regelgeving’. Hij gaf onderbouwd met cijfers aan dat de import van agrarische producten groter is dan de export. Het afgelopen jaar is er voor US$ 115 miljoen geëxporteerd, terwijl er voor ongeveer US$ 300 miljoen is geïmporteerd. Als men voor voedselzekerheid wil gaan, moeten volgens Zalmijn enkele zaken aangepakt worden. Wettelijk moet worden vastgesteld dat boeren, verwerkers en exporteurs zich verenigen in een organisatie en een erkende partner worden van de overheid. Ook gaf hij aan dat de luchtvrachttarieven in ons land te hoog zijn.
Op de conferentie, die van 08.00 uur ‘s morgens tot 15.00 uur in de middag duurde, is er verder gesproken over voedselveiligheid, het agrarisch kredietfonds, agrarisch onderwijs, de huidige wereldwijde klimaatsveranderingen en certificering.
Sandeep Oemraw

error: Kopiëren mag niet!