Koers US-dollar verkoop bij CBvS altijd al op 3,35

De Centrale Bank van Suriname wenst te reageren op berichtgeving van enkele bedrijven ten aanzien van de officiële wisselkoersen. Ten stelligste wordt tegengesproken dat de Bank recentelijk haar wisselkoersen voor de aan- en verkoop van de US-dollar heeft aangepast. De Bank hanteert sedert 2 januari 2011 steevast de koers van SRD 3,25 bij aankoop en SRD 3,35 bij verkoop van de US-dollar.
Bedrijven die in aanmerking komen voor US-dollar interventiemiddelen betalen dan ook SRD 3,35 voor 1 US$. De Bank heeft in 2012, 2013 en 2014 via de algemene banken deviezen ter beschikking gesteld tegen deze koers; en voor de Euro de van de wereldmarkt afgeleide koers. De interventies beogen de monetaire stabiliteit in de economie te bevorderen en het betalingsverkeer met het buitenland soepel te houden. Daartoe behoren ook stabiele koersen. In de genoemde periode is er evenmin afgeweken van de vaste 10 US-dollarcent bandbreedte tussen de aan- en verkoopkoers voor de US-dollar. De koersen voor de Euro worden afgeleid uit de internationale kruiskoersen, en ook hier is het verschil tussen aan- en verkoopkoers naar verhouding dus vast omdat er enkel wordt omgerekend.
Momenteel is sprake van tijdelijk verlaagde deviezeninkomsten voor de economie, vanwege de lage internationale mineralen prijzen en aangezien enkele van de verwachte additionele inkomsten nog “on stream” moeten komen. De monetaire autoriteiten stellen wederom interventiemiddelen beschikbaar voor bedrijven die produceren, diensten verlenen of handelen in noodzakelijke consumptie- en/ of investeringsgoederen. De banken die de aanvragen ten gunste van de bedrijven indienen is gevraagd goed op de prioriteiten te letten en er ook voor te waken dat er niet gespeculeerd word met de toegewezen interventie middelen. Het gaat om het draaiende houden van productie en consumptie van de economie. Een ieder moet op een verantwoordelijke wijze omgaan met het stabilisatievraagstuk en zijn steentje bijdragen om de deviezen uit de reserves niet nodeloos aan te spreken.
De aankoop door bedrijven van de deviezen is consistent tegen de officiële Centrale Bank verkoopkoersen, welke niet zijn gewijzigd. De Bank spreekt zich uit tegen het aanbieden van goederen en diensten waar interventiemiddelen voor zijn ingezet tegen niet-officiële koersen. Ook prijsaankondigingen of prijswijzigingen aan het publiek brengen en die verbinden aan zogeheten wijzigingen in de officiële koersen valt zeer te betreuren. Dit brengt een nodeloze verwarring over het officiële beleid maar ook een smoke screen over de financiële bedrijfsvoering bij bedrijven.
Bedrijven nemen hun kosten niet uitsluitend in vreemde valuta; een deel van de kosten wordt in SRD gemaakt. Als bedrijven prijsaanpassingen plegen zitten daar ook omzet en winst targets achter. Dit complex plaatje opgehangen aan het wisselkoersbeleid is onjuist en onterecht, vooral als het bedrijven betreft die regelmatig over interventiedeviezen beschikken.
De Bank zal erop aandringen dat markt participanten in hun berichtgeving een juiste weergave van zaken doen en geen onrust of onzekerheid uitroepen over het wisselkoersbeleid. Aangezien stabiliteit en vertrouwen in het financiële systeem broodnodig zijn voor een gezonde economie, doet de Bank dan ook een beroep op een ieder om hieraan bij te dragen en bewust om te gaan met communicatie.

error: Kopiëren mag niet!