Specialisten worden steeds later uitbetaald

Het Staatziekenfonds Suriname (SZF) heeft zijn betalingsachterstand bij de artsen ingelopen. Door late betalingen van bepaalde subsidies van de overheid was het SZF niet in staat de artsen tijdig te betalen. Het hoofd van de Juridische Dienst van SZF, Jolanda Pronk, gaf in dit kader aan dat deze zaak al opgelost is. Het gaat namelijk om de maandelijkse premie die de overheid voor de landsdienaren stort. Deze premie is vanaf 2 januari al uitbetaald. Ondervoorzitter Fitzgerald Gopie van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) gaf tegenover de krant aan dat er op dit moment geen betalingsachterstand bestaat.
‘Zo een anderhalf tot twee jaar geleden was het zo dat als je voor de 15de van de maand declareerde, er rond de 28ste of 29ste het geld al overgemaakt werd op je rekening. We hebben gemerkt dat in de afgelopen 2 jaren die periode steeds langer is geworden’, zegt Gopie. ‘Geld van januari werd pas in de eerste week van februari betaald. Maar het was ook gewoonte getrouw zo dat er voor 31 december de overmaking van december al gedaan was. Dit jaar is het SZF vanwege overmacht niet gelukt op tijd de overmakingen te doen. Er is wel netjes een mailtje verzonden met deze mededeling’, aldus Gopie. Op 7 januari echter was er al betaald, dus op dit moment is er geen sprake van een achterstand voor de specialisten. Van de huisartsen heeft de ondervoorzitter begrepen dat zij ruim op tijd en wel in december betaald waren.

error: Kopiëren mag niet!